วันไหว้ครู

โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนจัดพิธีไหว้ครู โดยนายสุรเชฏฐ์ นันทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนเป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงและแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ การมอบทุนเรียนดีระดับที่ 1-3 ตั้งแต่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการเลือกตั้งประธานนักเรียน มีนักเรียนลงเลือกตั้ง 2 ทีม เบอร์ 1 เด็กชายปฏิภาณ จันทร์เพ็งพร้อมคณะ และ เบอร์ 2 เด็กหญิงเนตรณภา มาลีพร้อมคณะ ผลการเลือกตั้งคือเสมอ ยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับ ชั้นเรียนเพื่อความสนุกสนานสามัคคี กิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (132 kb)

เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2564 | อ่าน 418
โดย โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th