กิจกรรมสัปดาห์ทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ นักเรียน โรงเรียนบรรพตวิทยา ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ ในกิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะครู บุคลากรฯ และนักเรียน ระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดังเดิมสืบไป

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (132 kb)

เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 572
โดย โรงเรียนบรรพตวิทยา

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th