คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
ใบสมัคร ไม่ระบุ 20/05/2565 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ระบุ 20/05/2565 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
รายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 20/05/2565 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
รายงานผลการประเมินตนเอง ไม่ระบุ 20/05/2565 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
แบบประเมินผลจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 23/05/2565 โรงเรียนบ้านแตล
การประเมินตนเองโรงเรียนวิ๔ีพุทธ ไม่ระบุ 24/05/2565 โรงเรียนบ้านเชือก
ประเมิน รอบ 9 เดือน ปี 2565 ไม่ระบุ 24/05/2565 โรงเรียนวัดดอนรวบ
ประเมิน 9เดือน/65 รร.สว่างเชียงหวาง ไม่ระบุ 24/05/2565 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
กิจกรรมวิถีพุทธ ปี 2565 ไม่ระบุ 28/05/2565 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
สวดมนต์ไหว้พระ ไม่ระบุ 30/05/2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1
อบรมธรรมะ ไม่ระบุ 30/05/2565 โรงเรียนบ้านพะไล
โรงเรียนวิธีพุทธ ไม่ระบุ 02/06/2565 โรงเรียนศรีวิทยา
ประเมิน9เดือน ไม่ระบุ 04/06/2565 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
ทำบุญวันมาฆบูชา ไม่ระบุ 06/06/2565 โรงเรียนบ้านคลองยาง
วันบุญวันมาฆบูชา ไม่ระบุ 06/06/2565 โรงเรียนบ้านคลองยาง
แก้ไข 29 ประการ ไม่ระบุ 06/06/2565 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน จังหวัดยโสธร 7/6/2565 ไม่ระบุ 07/06/2565 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
ข้อมูลประเมิน 29 ประการของโรงเรียน ไม่ระบุ 07/06/2565 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
โรงเรียนร่มรื่น ไม่ระบุ 09/06/2565 โรงเรียนบ้านป่าหวาย
สวดมนต์ เคารพธงชาติ นั่งสมาธิ ตอนเช้า ไม่ระบุ 10/06/2565
เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ตอนเข้า ไม่ระบุ 10/06/2565 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ไม่ระบุ 11/06/2565 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
กิจกรรมวันศุกร์ ไม่ระบุ 11/06/2565 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
สมุดบันทึกความดี ไม่ระบุ 13/06/2565 บ้านเมืองกลาง
ไหว้สวย ไม่ระบุ 13/06/2565 บ้านเมืองกลาง
กิจกรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 13/06/2565 บ้านเมืองกลาง
ข้อมูลการประเมินโรงเรียนบ้านหนองเทา ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนบ้านหนองเทา
โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม สพป.ยส 1 ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร
ประเมิตนเอง 29 ประการ ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน
ข้อมูลประเมิน29ประการ ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)
ประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนบ้านกลางนา
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
กิจกรรมเข้าแถวฝึกวินัยตนเอง ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนเบญจม 2บ้านน้ำรู
รายงานการประเมิน 29 ประการ 2565 ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
ประเมิน 29 ประการ ประจำปี 2565 ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านผาสามยอด
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนนาจิกพิทยคม
แข่งขันบรรยายธรรม ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนนาจิกพิทยคม
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนนาจิกพิทยคม
โรงเรียนสวยห้องเรียนงาม ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ คาบเรียนคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนนาจิกพิทยคม
การแข่งขันบรรยายธรรม ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนภูคาวิทยาคม
เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ธรรมจักร กัปปวัตนสูตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 รับโล่ห์รางวัล ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนภูคาวิทยาคม
รายงานการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้
ใบสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้
ใบสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้
ใบสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้
ใบสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้
ส่งรายงานการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย
กิจกรรมไหวครู ประจำปีการศึกษา2565 ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
ส่งใบสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย
แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย
รายงานผลการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 14/06/2565 โรงเรียนบ้านคำเตย
โครงการ ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนบ้านยางชุม
ใบสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
ประเมินตนเอง ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
แผนการสอน ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
รับศีล ฟังธรรม ประจำวันพระ ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์สุดสัปห์ดา ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนบ้านหนุก
โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป้ายโรงเรียนวิถีพุุทธ ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนบ้านเนิน
เอกสารแสดงกิจกรรม/โครงการดีเด่น ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย
กิจกรรมที่ 2 การประเมินเพื่อรักษาสถานภาพต่อเนื่อง ๓ ปี ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน
กิจกรรมที่ ๕ การปรับเพิ่มให้มีคำว่า วิถีพุทธ ในปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ไม่ระบุ 15/06/2565 โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน
แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ระบุ 16/06/2565 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย
เอกสารแสดงกิจกรรม/โครงการดีเด่น ไม่ระบุ 16/06/2565 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย
ข้อมูลประเมิน 29 ประการของโรงเรียน ปี2565 ไม่ระบุ 16/06/2565 โรงเรียนวัดบางพระ
ประเมิน 29 ประการของโรงเรียน ปี2565 ไม่ระบุ 16/06/2565 โรงเรียนวัดบางพระ
กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ไม่ระบุ 16/06/2565 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ
ร.ร.บ้านค้อเหนือฯ ไม่ระบุ 16/06/2565 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการของโรงเรียน ไม่ระบุ 16/06/2565 โรงเรียนบ้านหมากมาย
ธรรมะสู่โรงเรียน ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านพิมานท่า
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านพิมานท่า
ประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ห้องพระพุทธ ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านเขาลอย
โต้ะหมู่บูชา ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านเขาลอย
พระพุทธรูป ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านเขาลอย
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านส่องตาแล
กิจกรรมวันไหว้ครูปี2565 ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านวังพิกุล
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านนาผาย
มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านโคกก่อ
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านโคกก่อ
ใส่เสื้อสีขาวทุกคน ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านโคกก่อ
โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก ที่ได้ทำความดี ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านโคกก่อ
บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้า-บ่ายทั้งนักเรียนและครู ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านโคกก่อ
ไม่ดุด่านักเรียน ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านโคกก่อ
นักเรียน ครู และผู้บริหารทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 17/06/2565 โรงเรียนบ้านโคกก่อ
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ไม่ระบุ 18/06/2565 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
สวดมนต์แปลและกิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 18/06/2565 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 19/06/2565 บ้านนาแวงหนองหัวลิง
จิตอาสาร่วมพัฒนา ไม่ระบุ 18/06/2565 โรงเรียนนาดีพิทยาคม
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านกายภาพ ไม่ระบุ 19/06/2565 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านกิจกรรมวันพระ ไม่ระบุ 19/06/2565 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านการเรียน การสอน ไม่ระบุ 19/06/2565 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ไม่ระบุ 19/06/2565 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านส่งเสริมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 19/06/2565 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

ทั้งหมด 3,491 รายการ 29 / 35
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th