ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี 15 กันยายน 2563 13:15:38
2   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  4 มิถุนายน 2557 21:36:23
3   โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  30 พฤษภาคม 2557 05:43:35
4   โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  29 พฤษภาคม 2557 14:38:22
5   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  25 มิถุนายน 2556 10:59:48
6   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  24 มิถุนายน 2556 13:14:16
7   โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  24 มิถุนายน 2556 09:35:41
8   โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  5 มิถุนายน 2556 13:43:04
9   โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  3 มิถุนายน 2556 10:12:50
10   โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
นครปฐม
  สพม.เขต 9  31 พฤษภาคม 2556 12:48:24
11   โรงเรียนคงทองวิทยา
นครปฐม
  สพม.เขต 9 นครปฐม 29 พฤษภาคม 2556 16:28:37
12   โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  29 พฤษภาคม 2556 14:11:08
13   โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
นครปฐม
  สพม.เขต 9  29 พฤษภาคม 2556 12:18:11
14   โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  28 พฤษภาคม 2556 18:26:17
15   โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
นครปฐม
  สพม.เขต 9  27 พฤษภาคม 2556 21:35:59
16   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
นครปฐม
  สพม.เขต 9  27 พฤษภาคม 2556 16:51:19
17   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
นครปฐม
  สพม.เขต 9  23 พฤษภาคม 2556 14:25:19
18   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
นครปฐม
  สพม.เขต 9  22 พฤษภาคม 2556 13:25:37
19   โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
นครปฐม
  สพม.เขต 9  22 พฤษภาคม 2556 11:36:18
20   โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
นครปฐม
  สพม.เขต 9  21 พฤษภาคม 2556 13:52:37
21   โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
นครปฐม
  สพม.เขต 9  18 พฤษภาคม 2556 10:21:49
22   โรงเรียนด่านช้างวิทยา
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  14 พฤษภาคม 2556 11:42:04
23   โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
นครปฐม
  สพม.เขต 9  7 พฤษภาคม 2556 12:08:04
24   โรงเรียนสามพรานวิทยา
นครปฐม
  สพม.เขต 9 นครปฐม 3 พฤษภาคม 2556 08:29:33
25   โรงเรียนราชินีบูรณะ
นครปฐม
  สพม.เขต 9  2 พฤษภาคม 2556 14:17:22
26   โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นครปฐม
  สพม.เขต 9  30 เมษายน 2556 16:50:34
27   โรงเรียนศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  30 เมษายน 2556 15:32:38
28   โรงเรียนบางปลาม้า
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  30 เมษายน 2556 13:58:51
29   โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  30 มกราคม 2555 11:17:52
30   โรงเรียนอู่ทอง
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  24 มกราคม 2555 11:36:53
31   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  5 มกราคม 2555 09:56:21
32   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นครปฐม
  สพม.เขต 9  29 ธันวาคม 2554 12:05:15
33   โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  29 ธันวาคม 2554 11:45:04
34   โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
นครปฐม
  สพม.เขต 9  29 ธันวาคม 2554 11:02:16
35   โรงเรียนบางลี่วิทยา
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  29 ธันวาคม 2554 10:32:22
36   โรงเรียนบางหลวงวิทยา
นครปฐม
  สพม.เขต 9  29 ธันวาคม 2554 10:01:29
37   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
นครปฐม
  สพม.เขต 9 นครปฐม 28 ธันวาคม 2554 09:30:14
38   โรงเรียนสถาพรวิทยา
นครปฐม
  สพม.เขต 9  27 ธันวาคม 2554 15:32:41
39   โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี 27 ธันวาคม 2554 14:13:51
40   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นครปฐม
  สพม.เขต 9  27 ธันวาคม 2554 13:01:10
41   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  27 ธันวาคม 2554 10:50:24
42   โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
นครปฐม
  สพม.เขต 9 นครปฐม 27 ธันวาคม 2554 09:26:43
43   โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  27 ธันวาคม 2554 09:14:00
44   โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  26 ธันวาคม 2554 14:58:29
45   โรงเรียนบางเลนวิทยา
นครปฐม
  สพม.เขต 9  26 ธันวาคม 2554 09:26:12
46   โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  25 ธันวาคม 2554 21:54:08
47   โรงเรียนสงวนหญิง
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  24 ธันวาคม 2554 11:22:15
48   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  23 ธันวาคม 2554 17:46:43
49   โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
สุพรรณบุรี
  สพม.เขต 9  23 ธันวาคม 2554 16:43:57
50   โรงเรียนแหลมบัววิทยา
นครปฐม
  สพม.เขต 9  23 ธันวาคม 2554 15:59:21


ทั้งหมด 59 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th