ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  11 มิถุนายน 2562 09:22:02
2   มัธยมวัดดอนตูม
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  24 พฤษภาคม 2562 15:32:54
3   โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  15 มีนาคม 2560 09:40:41
4   โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  23 สิงหาคม 2559 12:16:15
5   โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  15 พฤษภาคม 2559 10:32:11
6   โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  12 พฤษภาคม 2559 13:48:37
7   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ราชบุรี
  สพม.เขต 8 ราชบุรี 11 พฤษภาคม 2559 09:11:06
8   โรงเรียนช่องพรานวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  10 พฤษภาคม 2559 14:38:51
9   โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  9 พฤษภาคม 2559 11:34:40
10   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  6 พฤษภาคม 2559 11:52:29
11   โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  3 พฤษภาคม 2559 10:07:31
12   โรงเรียนโพหัก
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  2 พฤษภาคม 2559 13:46:47
13   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2558 15:58:57
14   โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  24 สิงหาคม 2558 14:09:18
15   โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  21 สิงหาคม 2558 09:46:33
16   โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  21 สิงหาคม 2558 09:22:53
17   โรงเรียนแคทรายวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  21 สิงหาคม 2558 08:31:29
18   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  21 สิงหาคม 2557 14:07:55
19   โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  1 มิถุนายน 2557 15:13:27
20   โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  15 กันยายน 2556 13:44:32
21   โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 9 กันยายน 2556 10:15:35
22   โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  31 สิงหาคม 2556 12:24:11
23   โรงเรียนบ้านคาวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8 ราชบุรี 30 สิงหาคม 2556 15:08:28
24   โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  28 สิงหาคม 2556 16:04:39
25   โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  28 สิงหาคม 2556 14:07:13
26   โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8 ราชบุรี 28 สิงหาคม 2556 12:16:55
27   โรงเรียนประชามงคล
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  28 สิงหาคม 2556 10:32:54
28   โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 14:37:26
29   โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 14:12:26
30   โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 12:58:44
31   โรงเรียนหนองโพวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 11:11:37
32   โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8 ราชบุรี 27 สิงหาคม 2556 10:55:20
33   โรงเรียนสายธรรมจันทร์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 10:52:39
34   โรงเรียนเทพมงคลรังษี
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 09:01:05
35   โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  26 สิงหาคม 2556 21:30:36
36   โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  26 สิงหาคม 2556 15:39:59
37   โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  26 สิงหาคม 2556 15:35:01
38   โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2556 09:58:50
39   โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  26 สิงหาคม 2556 08:57:33
40   โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  23 สิงหาคม 2556 08:50:28
41   โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  22 สิงหาคม 2556 14:43:14
42   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  22 สิงหาคม 2556 10:06:28
43   โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  21 สิงหาคม 2556 12:04:17
44   โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  19 สิงหาคม 2556 15:30:35
45   โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2556 12:27:39
46   โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  14 สิงหาคม 2556 12:50:04
47   โรงเรียนเนกขัมวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  7 สิงหาคม 2556 22:02:41
48   โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  7 สิงหาคม 2556 21:23:05
49   โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  6 สิงหาคม 2556 08:58:24
50   โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  5 สิงหาคม 2556 21:33:13


ทั้งหมด 54 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th