ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   ภัทรพิทยาจารย์
นครนายก
  สพม.เขต 7 นครนายก 18 กันยายน 2563 16:06:29
2   โรงเรียนทัพราชวิทยา
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  3 กันยายน 2563 13:07:57
3   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครนายก
  สพม.เขต 7  1 กันยายน 2563 14:04:13
4   โรงเรียนตาพระยา
สระแก้ว
  สพม.เขต 7 นครนายก 25 สิงหาคม 2563 10:15:38
5   โรงเรียนชิตใจชื่น
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  22 สิงหาคม 2563 11:31:33
6   วังสมบูรณ์วิทยาคม
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  19 สิงหาคม 2563 11:50:14
7   กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  14 สิงหาคม 2563 16:20:53
8   โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  13 สิงหาคม 2563 11:25:40
9   โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  25 มิถุนายน 2563 12:35:30
10   สระแก้ว
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  11 มิถุนายน 2563 13:48:04
11   โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  10 มิถุนายน 2563 09:55:41
12   กระทุ่มแพ้ววิทยา
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  13 พฤษภาคม 2562 13:54:22
13   เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
นครนายก
  สพม.เขต 7  30 มิถุนายน 2560 11:40:33
14   โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  29 มิถุนายน 2560 15:54:11
15   โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
นครนายก
  สพม.เขต 7  23 มิถุนายน 2560 14:07:25
16   โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  15 มิถุนายน 2560 16:51:43
17   โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  15 มิถุนายน 2560 14:32:23
18   ทัพพระยาพิทยา
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  8 มิถุนายน 2560 13:52:39
19   โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  6 มิถุนายน 2560 12:22:45
20   โรงเรียนเมืองนครนายก
นครนายก
  สพม.เขต 7  15 กันยายน 2559 16:46:36
21   โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  13 กันยายน 2559 16:22:32
22   โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  7 กันยายน 2559 16:12:10
23   โรงเรียนองครักษ์
นครนายก
  สพม.เขต 7  5 กันยายน 2559 14:01:02
24   โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  31 สิงหาคม 2559 12:35:21
25   โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  29 สิงหาคม 2559 14:05:22
26   โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  19 สิงหาคม 2559 14:22:23
27   โรงเรียนสุวรรณวิทยา
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  15 สิงหาคม 2559 15:00:46
28   โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
นครนายก
  สพม.เขต 7  15 สิงหาคม 2559 10:37:36
29   โรงเรียนซับม่วงวิทยา
สระแก้ว
  สพม.เขต 7 สระแก้ว 11 สิงหาคม 2559 14:15:18
30   โรงเรียนบ้านนา
นครนายก
  สพม.เขต 7  11 สิงหาคม 2559 07:39:02
31   โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นครนายก
  สพม.เขต 7  9 สิงหาคม 2559 15:40:35
32   โรงเรียนกบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  8 สิงหาคม 2559 13:45:02
33   โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  15 มิถุนายน 2559 21:14:27
34   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  3 มิถุนายน 2559 15:21:15
35   โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  25 พฤษภาคม 2559 10:58:28
36   โรงเรียนอรัญประเทศ
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  18 พฤษภาคม 2559 12:36:41
37   โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  12 พฤษภาคม 2559 13:12:59
38   โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  10 พฤษภาคม 2559 13:53:36
39   โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  13 มิถุนายน 2557 15:38:59
40   คลองน้ำใสวิทยาคาร
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  13 มิถุนายน 2557 15:00:29
41   ท่าเกษมพิทยา
สระแก้ว
  สพม.เขต 7  13 มิถุนายน 2557 14:55:00
42   นครนายกวิทยาคม
นครนายก
  สพม.เขต 7  13 มิถุนายน 2557 14:43:59
43   ศรีมโหสถ
ปราจีนบุรี
  สพม.เขต 7  13 มิถุนายน 2557 14:37:32


ทั้งหมด 43 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th