ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  13 สิงหาคม 2563 15:05:28
2   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  15 กันยายน 2562 11:58:57
3   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  15 มิถุนายน 2561 17:47:06
4   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 29 มิถุนายน 2560 20:17:00
5   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 30 สิงหาคม 2559 15:40:09
6   โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  27 สิงหาคม 2558 14:51:49
7   โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  15 มิถุนายน 2558 11:22:58
8   โรงเรียนสนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  9 มิถุนายน 2558 11:30:56
9   โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  4 สิงหาคม 2557 11:34:54
10   โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  15 พฤษภาคม 2556 19:05:38
11   โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  23 เมษายน 2556 14:05:43
12   โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  22 เมษายน 2556 16:02:14
13   โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  22 เมษายน 2556 15:17:29
14   โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 11 เมษายน 2556 16:01:35
15   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  11 เมษายน 2556 15:58:43
16   โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 10 เมษายน 2556 16:19:57
17   โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  10 เมษายน 2556 15:27:32
18   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  10 เมษายน 2556 14:59:10
19   โรงเรียนสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 10 เมษายน 2556 14:33:45
20   โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  10 เมษายน 2556 12:56:32
21   โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 10 เมษายน 2556 11:09:57
22   โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 10 เมษายน 2556 11:04:58
23   โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  9 เมษายน 2556 13:21:49
24   โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  9 เมษายน 2556 12:42:09
25   โรงเรียนดัดดรุณี
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  9 เมษายน 2556 10:53:45
26   โรงเรียนผาณิตวิทยา
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  9 เมษายน 2556 09:41:56
27   โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  7 เมษายน 2556 18:28:10
28   โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  7 เมษายน 2556 06:56:11
29   โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537)
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  6 เมษายน 2556 12:45:55
30   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 6 เมษายน 2556 10:56:52
31   โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  5 เมษายน 2556 13:09:05
32   โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 4 เมษายน 2556 14:56:26
33   โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  4 เมษายน 2556 13:59:12
34   โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 4 เมษายน 2556 12:29:47
35   โรงเรียนหนองแหนวิทยา
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  3 เมษายน 2556 20:01:11
36   โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 28 กุมภาพันธ์ 2555 12:33:18
37   โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  28 กุมภาพันธ์ 2555 07:23:31
38   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6  27 กุมภาพันธ์ 2555 13:25:49
39   โรงเรียนวัดทรงธรรม
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 26 กุมภาพันธ์ 2555 14:15:27
40   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  25 กุมภาพันธ์ 2555 13:40:52
41   โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
  สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 24 กุมภาพันธ์ 2555 17:04:47
42   โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 22 กุมภาพันธ์ 2555 12:04:09
43   โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
ฉะเชิงเทรา
  สพม.เขต 6  21 กุมภาพันธ์ 2555 09:09:16


ทั้งหมด 43 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th