ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  30 พฤษภาคม 2559 09:58:53
2   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  13 สิงหาคม 2557 15:24:49
3   โรงเรียนบางระจันวิทยา
สิงห์บุรี
  สพม.เขต 5  13 มิถุนายน 2557 11:38:31
4   โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
สิงห์บุรี
  สพม.เขต 5  13 มิถุนายน 2557 09:46:58
5   โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
ชัยนาท
  สพม.เขต 5  11 มิถุนายน 2557 13:37:51
6   โรงเรียนสตรีอ่างทอง
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  9 มิถุนายน 2557 11:51:52
7   โรงเรียนสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
  สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 3 มิถุนายน 2557 13:43:51
8   โรงเรียนโคกตูมวิทยา
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  8 ตุลาคม 2556 15:52:18
9   โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
สิงห์บุรี
  สพม.เขต 5  8 ตุลาคม 2556 11:09:44
10   โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  2 ตุลาคม 2556 18:48:23
11   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  27 กันยายน 2556 11:47:12
12   โรงเรียนวัดสิงห์
ชัยนาท
  สพม.เขต 5  26 กันยายน 2556 08:46:40
13   โรงเรียนไผ่วงวิทยา
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  8 สิงหาคม 2556 15:59:29
14   โรงเรียนหันคาพิทยาคม
ชัยนาท
  สพม.เขต 5 ชัยนาท 6 สิงหาคม 2556 03:22:48
15   โรงเรียนดงตาลวิทยา
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  5 สิงหาคม 2556 12:05:10
16   โรงเรียนสรรพยาวิทยา
ชัยนาท
  สพม.เขต 5  15 กรกฎาคม 2556 20:42:05
17   โรงเรียนขุนรามวิทยา
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  15 กรกฎาคม 2556 12:13:20
18   โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  11 กรกฎาคม 2556 10:49:11
19   โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  9 กรกฎาคม 2556 10:18:54
20   โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  28 มิถุนายน 2556 15:26:02
21   โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  28 มิถุนายน 2556 14:40:31
22   โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  26 มิถุนายน 2556 15:43:01
23   โรงเรียนพระนารายณ์
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  26 มิถุนายน 2556 12:24:54
24   โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  24 มิถุนายน 2556 14:14:22
25   โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ชัยนาท
  สพม.เขต 5  24 มิถุนายน 2556 11:07:44
26   โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
ชัยนาท
  สพม.เขต 5  21 มิถุนายน 2556 13:07:15
27   โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  21 มิถุนายน 2556 09:42:15
28   โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
สิงห์บุรี
  สพม.เขต 5  18 มิถุนายน 2556 14:21:18
29   โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  17 มิถุนายน 2556 15:17:14
30   โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
ชัยนาท
  สพม.เขต 5  17 มิถุนายน 2556 13:34:35
31   โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  17 มิถุนายน 2556 10:01:18
32   โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
สิงห์บุรี
  สพม.เขต 5  14 มิถุนายน 2556 15:19:56
33   โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  10 มิถุนายน 2556 10:12:30
34   โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
ชัยนาท
  สพม.เขต 5  20 พฤษภาคม 2556 15:43:11
35   โรงเรียนโพธิ์ทอง
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  16 พฤษภาคม 2556 13:41:25
36   โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  16 พฤษภาคม 2556 10:09:54
37   โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ชัยนาท
  สพม.เขต 5  15 พฤษภาคม 2556 13:01:59
38   โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
ชัยนาท
  สพม.เขต 5 ชัยนาท 22 มกราคม 2555 21:40:06
39   โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  17 มกราคม 2555 12:17:27
40   โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  17 มกราคม 2555 11:03:57
41   โรงเรียนปิยะบุตร์
ลพบุรี
  สพม.เขต 5 ชัยนาท 13 มกราคม 2555 19:02:01
42   โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  6 มกราคม 2555 20:46:12
43   โรงเรียนลำสนธิวิทยา
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  6 มกราคม 2555 14:49:32
44   โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ชัยนาท
  สพม.เขต 5  29 ธันวาคม 2554 21:11:08
45   พัฒนานิคม
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  29 ธันวาคม 2554 12:18:17
46   โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  29 ธันวาคม 2554 11:31:03
47   โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
อ่างทอง
  สพม.เขต 5  29 ธันวาคม 2554 10:15:20
48   โรงเรียนสาครพิทยาคม
ชัยนาท
  สพม.เขต 5  29 ธันวาคม 2554 10:05:15
49   โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
สิงห์บุรี
  สพม.เขต 5  28 ธันวาคม 2554 17:00:49
50   โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
ลพบุรี
  สพม.เขต 5  27 ธันวาคม 2554 20:40:14


ทั้งหมด 64 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th