ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  4 มิถุนายน 2564 08:44:30
2   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  1 มิถุนายน 2564 10:42:33
3   โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  7 มิถุนายน 2562 10:11:41
4   บ่อยางวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  14 กันยายน 2561 17:32:50
5   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  12 มิถุนายน 2560 10:50:10
6   โรงเรียนวังข่อยพิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  12 กันยายน 2559 20:41:42
7   โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  12 กันยายน 2559 16:08:17
8   โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  8 สิงหาคม 2559 16:29:08
9   โรงเรียนหนองโพพิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 15 มิถุนายน 2559 13:28:23
10   โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  2 มิถุนายน 2559 09:55:45
11   โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  4 กันยายน 2558 11:19:15
12   โรงเรียนวังหินวิทยาคม
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  5 มิถุนายน 2558 08:26:07
13   โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  3 มิถุนายน 2558 11:30:26
14   โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  26 พฤษภาคม 2558 15:31:45
15   โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  13 มิถุนายน 2557 12:09:08
16   โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 29 มิถุนายน 2556 17:42:15
17   โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  28 มิถุนายน 2556 14:56:57
18   โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  28 มิถุนายน 2556 13:28:14
19   โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  28 มิถุนายน 2556 13:19:05
20   โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  28 มิถุนายน 2556 13:07:33
21   โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  28 มิถุนายน 2556 12:57:06
22   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  27 มิถุนายน 2556 19:32:15
23   โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  24 มิถุนายน 2556 14:25:11
24   โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  21 มิถุนายน 2556 15:44:01
25   โรงเรียนพนมรอกวิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  7 มิถุนายน 2556 16:39:20
26   โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  5 มิถุนายน 2556 16:29:41
27   โรงเรียนลานสักวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  4 มิถุนายน 2556 16:20:08
28   โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 31 พฤษภาคม 2556 12:56:42
29   โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  28 พฤษภาคม 2556 14:03:42
30   โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42 อุทัยธานี 21 พฤษภาคม 2556 17:16:37
31   โรงเรียนโกรกพระ
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  21 พฤษภาคม 2556 11:01:56
32   โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  20 พฤษภาคม 2556 14:40:53
33   โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  16 พฤษภาคม 2556 12:00:32
34   โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  15 พฤษภาคม 2556 15:57:26
35   โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  29 เมษายน 2556 10:52:09
36   โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  26 เมษายน 2556 14:50:53
37   โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42 อุทัยธานี 27 มกราคม 2555 09:23:37
38   โรงเรียนวังบ่อวิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  25 มกราคม 2555 12:49:35
39   โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  13 มกราคม 2555 10:49:27
40   โรงเรียนตะคร้อพิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  12 มกราคม 2555 16:17:06
41   โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  11 มกราคม 2555 12:14:57
42   โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  6 มกราคม 2555 13:23:36
43   โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  5 มกราคม 2555 09:41:57
44   โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42 อุทัยธานี 29 ธันวาคม 2554 11:22:10
45   โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 29 ธันวาคม 2554 08:03:31
46   โรงเรียนหนองบัว
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  27 ธันวาคม 2554 09:56:05
47   โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  27 ธันวาคม 2554 06:48:49
48   โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 26 ธันวาคม 2554 14:03:09
49   โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  26 ธันวาคม 2554 13:55:19
50   โรงเรียนไพศาลีพิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  26 ธันวาคม 2554 08:09:11


ทั้งหมด 53 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th