ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  15 มิถุนายน 2559 11:58:31
2   โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  6 มิถุนายน 2557 17:17:25
3   โรงเรียนพัชรพิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  6 มิถุนายน 2557 14:36:43
4   โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  6 มิถุนายน 2557 13:34:14
5   โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  6 มิถุนายน 2557 13:27:53
6   โรงเรียนวังโป่งศึกษา
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  4 มิถุนายน 2557 12:16:43
7   โรงเรียนหนองไผ่
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  30 พฤษภาคม 2557 16:00:15
8   โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  14 สิงหาคม 2556 13:27:18
9   โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  8 สิงหาคม 2556 17:33:52
10   โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  8 สิงหาคม 2556 13:12:02
11   โรงเรียนเนินพิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  14 พฤษภาคม 2556 15:41:39
12   โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  26 เมษายน 2556 13:54:08
13   โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  19 เมษายน 2556 10:43:55
14   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  18 เมษายน 2556 07:31:33
15   โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  11 เมษายน 2556 21:53:08
16   โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  5 เมษายน 2556 15:08:09
17   โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  5 เมษายน 2556 13:37:55
18   โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  5 เมษายน 2556 11:09:14
19   โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  4 เมษายน 2556 11:31:49
20   โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  4 เมษายน 2556 08:38:06
21   โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  30 มีนาคม 2556 06:54:57
22   โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  25 มีนาคม 2556 19:10:19
23   โรงเรียนเมืองศรีเทพ
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  25 มีนาคม 2556 10:48:55
24   โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  20 มีนาคม 2556 13:18:19
25   โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  19 มีนาคม 2556 15:26:22
26   โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  19 มีนาคม 2556 15:07:07
27   โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  12 มกราคม 2555 13:55:43
28   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  4 มกราคม 2555 14:40:31
29   โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  30 ธันวาคม 2554 09:43:53
30   โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  29 ธันวาคม 2554 10:10:43
31   โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  27 ธันวาคม 2554 14:49:32
32   โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  27 ธันวาคม 2554 08:55:39
33   โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  26 ธันวาคม 2554 14:55:08
34   โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  25 ธันวาคม 2554 14:20:21
35   โรงเรียนเพชรละครวิทยา
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  25 ธันวาคม 2554 11:00:27
36   โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  23 ธันวาคม 2554 14:16:14
37   โรงเรียนติ้ววิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  23 ธันวาคม 2554 11:32:56
38   โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  22 ธันวาคม 2554 15:52:26
39   โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
เพชรบูรณ์
  สพม.เขต 40  22 ธันวาคม 2554 13:30:32


ทั้งหมด 39 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th