ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ปทุมธานี
  สพม.เขต 4  7 มิถุนายน 2560 07:51:11
2   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
ปทุมธานี
  สพม.เขต 4  17 พฤษภาคม 2560 09:40:09
3   โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สระบุรี
  สพม.เขต 4  13 มิถุนายน 2559 12:37:01
4   โรงเรียนธัญรัตน์
ปทุมธานี
  สพม.เขต 4  4 มิถุนายน 2559 10:47:56
5   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ปทุมธานี
  สพม.เขต 4  1 มิถุนายน 2559 16:34:47
6   โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ปทุมธานี
  สพม.เขต 4  11 มิถุนายน 2558 22:45:54
7   โรงเรียนหนองแค
สระบุรี
  สพม.เขต 4  27 พฤษภาคม 2556 13:46:17
8   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมถ์ฯ
ปทุมธานี
  สพม.เขต 4 ปทุมธานี 7 พฤษภาคม 2556 13:41:20
9   โรงเรียนบัวแก้วเกษร
ปทุมธานี
  สพม.เขต 4  6 มกราคม 2555 13:04:04
10   โรงเรียนปทุมวิไล
ปทุมธานี
  สพม.เขต 4  5 มกราคม 2555 15:08:33
11   โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
สระบุรี
  สพม.เขต 4  5 มกราคม 2555 13:24:54
12   โรงเรียนธัญบุรี
ปทุมธานี
  สพม.เขต 4  5 มกราคม 2555 12:00:39
13   โรงเรียนดอนพุดวิทยา
สระบุรี
  สพม.เขต 4  5 มกราคม 2555 11:04:29
14   โรงเรียนเสาไห้
สระบุรี
  สพม.เขต 4  4 มกราคม 2555 14:09:39


ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th