ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  9 มิถุนายน 2561 16:59:23
2   โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  29 สิงหาคม 2557 10:23:54
3   โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  15 มิถุนายน 2557 14:57:08
4   โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  2 มิถุนายน 2557 15:27:36
5   โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  2 มิถุนายน 2557 13:07:28
6   โรงเรียนยางโกลนวิทยา
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  15 กรกฎาคม 2556 16:45:23
7   โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  28 มิถุนายน 2556 14:58:51
8   โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  28 มิถุนายน 2556 14:41:43
9   โรงเรียนดาราพิทยาคม
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  26 มิถุนายน 2556 16:35:23
10   โรงเรียนหนองพระพิทยา
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  24 มิถุนายน 2556 16:49:09
11   โรงเรียนพิชัย
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  24 มิถุนายน 2556 15:45:04
12   โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  13 มิถุนายน 2556 10:10:48
13   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  21 พฤษภาคม 2556 20:12:36
14   โรงเรียนชาติตระการวิทยา
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  15 พฤษภาคม 2556 16:32:45
15   โรงเรียนแสนตอวิทยา
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  30 เมษายน 2556 23:48:38
16   พรหมพิรามวิทยา
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  30 เมษายน 2556 14:32:39
17   โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  30 เมษายน 2556 09:59:18
18   โรงเรียนชุมแสงสงคราม
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  21 เมษายน 2556 09:26:31
19   โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  17 เมษายน 2556 06:24:26
20   โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  17 มกราคม 2555 11:12:11
21   โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  11 มกราคม 2555 11:56:33
22   โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  28 ธันวาคม 2554 10:49:28
23   โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  27 ธันวาคม 2554 12:13:36
24   โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  27 ธันวาคม 2554 10:51:02
25   โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  26 ธันวาคม 2554 15:57:31
26   โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  26 ธันวาคม 2554 10:47:39
27   โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  26 ธันวาคม 2554 10:43:17
28   โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  25 ธันวาคม 2554 10:17:14
29   โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  25 ธันวาคม 2554 09:47:46
30   โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  24 ธันวาคม 2554 14:42:43
31   โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  23 ธันวาคม 2554 22:40:11
32   โรงเรียนนาบัววิทยา
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  23 ธันวาคม 2554 14:04:31
33   โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  23 ธันวาคม 2554 11:55:11
34   โรงเรียนนครไทย
พิษณุโลก
  สพม.เขต 39  23 ธันวาคม 2554 11:47:47
35   โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  23 ธันวาคม 2554 10:10:16
36   โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
อุตรดิตถ์
  สพม.เขต 39  22 ธันวาคม 2554 16:09:42


ทั้งหมด 36 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th