ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  16 กันยายน 2558 11:27:39
2   โรงเรียนวังทองวิทยา
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  14 กันยายน 2558 11:47:40
3   โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  13 กันยายน 2558 21:04:33
4   โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  24 สิงหาคม 2558 10:56:27
5   โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  15 สิงหาคม 2558 06:21:19
6   โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  6 สิงหาคม 2558 21:59:59
7   โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  5 สิงหาคม 2558 13:40:36
8   โรงเรียนเมืองเชลียง
สุโขทัย
  สพม.เขต 38 สุโขทัย 15 มิถุนายน 2558 11:06:45
9   โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  12 มิถุนายน 2558 11:56:31
10   โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  15 กันยายน 2557 15:43:13
11   โรงเรียนศรีนคร
สุโขทัย
  สพม.เขต 38 สุโขทัย 15 กันยายน 2557 14:40:08
12   โรงเรียนลิไทพิทยาคม
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  9 กันยายน 2557 13:43:35
13   โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  8 กันยายน 2557 09:07:09
14   โรงเรียนผดุงปัญญา
ตาก
  สพม.เขต 38 ตาก 5 กันยายน 2557 16:41:39
15   โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
ตาก
  สพม.เขต 38  3 กันยายน 2557 17:42:36
16   โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  3 กันยายน 2557 13:54:07
17   โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
สุโขทัย
  สพม.เขต 38 สุโขทัย 2 กันยายน 2557 15:35:50
18   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  2 กันยายน 2557 14:22:26
19   โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  29 สิงหาคม 2557 12:47:12
20   โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  29 สิงหาคม 2557 10:33:33
21   โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38 ตาก 26 สิงหาคม 2557 16:22:43
22   โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  26 สิงหาคม 2557 09:28:04
23   โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  22 สิงหาคม 2557 11:46:44
24   โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  21 สิงหาคม 2557 15:47:06
25   โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  21 สิงหาคม 2557 13:51:23
26   โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง
ตาก
  สพม.เขต 38  21 สิงหาคม 2557 09:56:04
27   โรงเรียนท่าชัยวิทยา
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  20 สิงหาคม 2557 17:51:16
28   โรงเรียนหนองตูมวิทยา
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  20 สิงหาคม 2557 14:11:38
29   โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  20 สิงหาคม 2557 11:34:11
30   โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  19 สิงหาคม 2557 13:30:22
31   โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  18 สิงหาคม 2557 09:44:55
32   โรงเรียนตากพิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  17 สิงหาคม 2557 20:50:48
33   โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  15 สิงหาคม 2557 13:31:15
34   โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  14 สิงหาคม 2557 14:03:52
35   โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  14 สิงหาคม 2557 11:19:12
36   โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  14 สิงหาคม 2557 09:04:08
37   โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  13 สิงหาคม 2557 11:45:22
38   โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  13 สิงหาคม 2557 11:41:04
39   โรงเรียนอุดมดรุณี
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  13 สิงหาคม 2557 10:09:12
40   โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  8 สิงหาคม 2557 14:43:00
41   โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  8 สิงหาคม 2557 11:33:26
42   โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  7 สิงหาคม 2557 14:28:00
43   โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  7 สิงหาคม 2557 10:24:10
44   โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
สุโขทัย
  สพม.เขต 38  1 สิงหาคม 2557 22:20:15
45   โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
เชียงราย
  สพม.เขต 38  25 มิถุนายน 2556 15:20:34
46   โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  2 มีนาคม 2555 23:46:32
47   โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  5 มกราคม 2555 11:57:51
48   โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ตาก
  สพม.เขต 38  26 ธันวาคม 2554 17:58:28


ทั้งหมด 48 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th