ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
น่าน
  สพม.เขต 37  14 สิงหาคม 2563 15:02:02
2   โรงเรียนสตรีศรีน่าน
น่าน
  สพม.เขต 37  13 สิงหาคม 2563 20:26:03
3   โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
น่าน
  สพม.เขต 37  13 สิงหาคม 2563 12:40:08
4   โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
น่าน
  สพม.เขต 37  13 สิงหาคม 2563 09:49:32
5   โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
น่าน
  สพม.เขต 37  13 กันยายน 2559 14:04:12
6   โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
น่าน
  สพม.เขต 37  1 กันยายน 2559 12:03:39
7   โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
น่าน
  สพม.เขต 37  30 สิงหาคม 2559 10:23:16
8   โรงเรียนศรีนครน่าน
น่าน
  สพม.เขต 37  30 สิงหาคม 2559 09:03:53
9   โรงเรียนเมืองเเงง
น่าน
  สพม.เขต 37  15 มิถุนายน 2558 14:56:16
10   โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
แพร่
  สพม.เขต 37  10 มิถุนายน 2558 08:47:50
11   โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
แพร่
  สพม.เขต 37  3 มิถุนายน 2558 13:54:32
12   โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
น่าน
  สพม.เขต 37  24 พฤษภาคม 2558 12:24:45
13   โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
แพร่
  สพม.เขต 37  18 พฤษภาคม 2558 11:04:28
14   โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
น่าน
  สพม.เขต 37  13 พฤษภาคม 2558 15:36:44
15   โรงเรียนสา
น่าน
  สพม.เขต 37  11 พฤษภาคม 2558 14:41:30
16   โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
น่าน
  สพม.เขต 37  30 พฤษภาคม 2557 16:17:28
17   โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
น่าน
  สพม.เขต 37  31 มีนาคม 2556 12:22:55
18   โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
น่าน
  สพม.เขต 37  6 มีนาคม 2556 14:49:38
19   โรงเรียนนารีรัตน์
แพร่
  สพม.เขต 37  7 กุมภาพันธ์ 2556 13:10:32
20   โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
น่าน
  สพม.เขต 37  4 กุมภาพันธ์ 2556 10:31:15
21   โรงเรียนแม่จริม
น่าน
  สพม.เขต 37  24 มกราคม 2555 09:31:18
22   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
น่าน
  สพม.เขต 37  19 มกราคม 2555 15:47:05
23   โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม
แพร่
  สพม.เขต 37  9 มกราคม 2555 14:18:40
24   โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
แพร่
  สพม.เขต 37  9 มกราคม 2555 11:35:27
25   โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
น่าน
  สพม.เขต 37  9 มกราคม 2555 11:23:02
26   โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
น่าน
  สพม.เขต 37  6 มกราคม 2555 11:49:50
27   โรงเรียนเชียงกลาง
น่าน
  สพม.เขต 37  6 มกราคม 2555 10:22:26
28   โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
แพร่
  สพม.เขต 37  5 มกราคม 2555 14:16:11
29   โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
แพร่
  สพม.เขต 37  4 มกราคม 2555 14:29:48
30   โรงเรียนนาน้อย
น่าน
  สพม.เขต 37  4 มกราคม 2555 09:50:13
31   โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
แพร่
  สพม.เขต 37  30 ธันวาคม 2554 10:53:32
32   โรงเรียนลองวิทยา
แพร่
  สพม.เขต 37  29 ธันวาคม 2554 10:45:40
33   โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
น่าน
  สพม.เขต 37  28 ธันวาคม 2554 12:38:50
34   โรงเรียนปัว
น่าน
  สพม.เขต 37  27 ธันวาคม 2554 14:43:06
35   โรงเรียนทุ่งช้าง
น่าน
  สพม.เขต 37  27 ธันวาคม 2554 10:37:57
36   โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
แพร่
  สพม.เขต 37  26 ธันวาคม 2554 16:06:07
37   โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
แพร่
  สพม.เขต 37  26 ธันวาคม 2554 15:58:41
38   โรงเรียนเมืองแพร่
แพร่
  สพม.เขต 37  26 ธันวาคม 2554 13:37:33
39   โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัด
แพร่
  สพม.เขต 37  26 ธันวาคม 2554 11:01:12
40   โรงเรียนสองพิทยาคม
แพร่
  สพม.เขต 37  26 ธันวาคม 2554 10:55:27
41   โรงเรียนบ่อเกลือ
น่าน
  สพม.เขต 37 น่าน 25 ธันวาคม 2554 22:06:23
42   โรงเรียนบ้านหลวง
น่าน
  สพม.เขต 37  24 ธันวาคม 2554 20:06:33
43   โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
น่าน
  สพม.เขต 37  23 ธันวาคม 2554 16:45:11
44   โรงเรียนน่านนคร
น่าน
  สพม.เขต 37  23 ธันวาคม 2554 16:32:23
45   โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
แพร่
  สพม.เขต 37  23 ธันวาคม 2554 16:09:18
46   โรงเรียนสารทิศพิทยาคม
น่าน
  สพม.เขต 37  23 ธันวาคม 2554 11:15:42


ทั้งหมด 46 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th