ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  2 กันยายน 2558 13:07:40
2   โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  19 พฤษภาคม 2558 09:16:52
3   โรงเรียนพานพิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  15 พฤษภาคม 2558 15:35:30
4   โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เชียงราย
  สพม.เขต 36  15 พฤษภาคม 2558 10:22:43
5   โรงเรียนจุนวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  15 กันยายน 2557 16:57:02
6   โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  10 กันยายน 2557 12:28:30
7   โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  22 พฤษภาคม 2557 19:00:29
8   โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  16 พฤษภาคม 2557 08:42:45
9   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัต
พะเยา
  สพม.เขต 36  9 พฤษภาคม 2557 11:55:37
10   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36 พะเยา 31 ตุลาคม 2556 00:00:55
11   โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  29 ตุลาคม 2556 06:25:44
12   โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  28 ตุลาคม 2556 15:42:00
13   โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  17 ตุลาคม 2556 12:39:16
14   โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  17 ตุลาคม 2556 09:34:31
15   โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  7 ตุลาคม 2556 17:50:10
16   โรงเรียนนครวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  7 ตุลาคม 2556 16:35:13
17   โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  7 ตุลาคม 2556 12:03:35
18   โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  6 ตุลาคม 2556 08:41:56
19   โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
พะเยา
  สพม.เขต 36  3 ตุลาคม 2556 15:46:57
20   โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  3 ตุลาคม 2556 14:14:56
21   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  14 มิถุนายน 2556 13:57:54
22   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36 พะเยา 22 เมษายน 2556 10:31:51
23   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เชียงราย
  สพม.เขต 36  5 เมษายน 2556 14:16:11
24   โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  8 มีนาคม 2556 19:31:23
25   โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  7 กุมภาพันธ์ 2556 15:21:04
26   โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36 เชียงราย 1 กุมภาพันธ์ 2556 12:46:00
27   โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  24 มกราคม 2555 16:41:34
28   โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  16 มกราคม 2555 15:14:56
29   โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  13 มกราคม 2555 09:16:04
30   โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
พะเยา
  สพม.เขต 36  12 มกราคม 2555 15:58:36
31   โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  4 มกราคม 2555 14:15:18
32   โรงเรียนภูซางวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  29 ธันวาคม 2554 15:06:22
33   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
เชียงราย
  สพม.เขต 36  29 ธันวาคม 2554 13:27:55
34   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
เชียงราย
  สพม.เขต 36  29 ธันวาคม 2554 11:09:52
35   โรงเรียนวาวีวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36 เชียงราย 29 ธันวาคม 2554 00:47:56
36   โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  28 ธันวาคม 2554 16:05:59
37   โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  28 ธันวาคม 2554 15:41:12
38   โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  28 ธันวาคม 2554 14:40:37
39   โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  28 ธันวาคม 2554 14:01:45
40   โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  28 ธันวาคม 2554 13:43:06
41   โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36 เชียงราย 28 ธันวาคม 2554 13:22:38
42   โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  28 ธันวาคม 2554 11:35:19
43   โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  28 ธันวาคม 2554 09:14:38
44   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  28 ธันวาคม 2554 09:13:10
45   โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  27 ธันวาคม 2554 16:03:02
46   โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  27 ธันวาคม 2554 14:19:33
47   โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  27 ธันวาคม 2554 13:49:22
48   โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
พะเยา
  สพม.เขต 36  27 ธันวาคม 2554 11:53:48
49   โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เชียงราย
  สพม.เขต 36 เชียงราย 27 ธันวาคม 2554 11:09:57
50   โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
เชียงราย
  สพม.เขต 36  27 ธันวาคม 2554 10:15:08


ทั้งหมด 58 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th