ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
แม่ฮ่องสอน
  สพม.เขต 34  9 มิถุนายน 2564 19:56:53
2   โรงเรียนสองแคววิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  3 กันยายน 2561 09:23:33
3   โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  2 มิถุนายน 2561 15:39:36
4   โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 8 มิถุนายน 2558 11:40:26
5   โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 6 พฤษภาคม 2557 10:57:42
6   โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  8 สิงหาคม 2556 11:38:53
7   โรงเรียนสันกำแพง
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  7 สิงหาคม 2556 15:11:59
8   โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  2 สิงหาคม 2556 10:29:03
9   โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  15 กรกฎาคม 2556 20:39:34
10   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  15 กรกฎาคม 2556 17:59:18
11   โรงเรียนฮอดพิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  15 กรกฎาคม 2556 17:01:06
12   โรงเรียนสารภีพิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2556 16:54:47
13   โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  15 กรกฎาคม 2556 16:42:14
14   โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  15 กรกฎาคม 2556 16:33:20
15   โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  15 กรกฎาคม 2556 16:23:05
16   โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2556 16:00:41
17   โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2556 16:00:30
18   โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2556 15:54:35
19   โรงเรียนปายวิทยาคาร
แม่ฮ่องสอน
  สพม.เขต 34  15 กรกฎาคม 2556 13:54:42
20   โรงเรียนขุนยวมวิทยา
แม่ฮ่องสอน
  สพม.เขต 34  15 กรกฎาคม 2556 13:49:47
21   โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  15 กรกฎาคม 2556 13:38:48
22   โรงเรียนแม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน
  สพม.เขต 34  15 กรกฎาคม 2556 12:15:09
23   โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2556 11:00:48
24   โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  14 กรกฎาคม 2556 12:50:09
25   โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  2 พฤษภาคม 2556 12:44:27
26   โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 30 เมษายน 2556 15:18:28
27   โรงเรียนแม่แจ่ม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  26 เมษายน 2556 13:30:50
28   โรงเรียนสันติสุข
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  25 เมษายน 2556 10:37:41
29   โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
แม่ฮ่องสอน
  สพม.เขต 34  24 เมษายน 2556 20:11:50
30   โรงเรียนห้องสอนศึกษา
แม่ฮ่องสอน
  สพม.เขต 34 แม่ฮ่องสอน 23 เมษายน 2556 09:53:53
31   โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
แม่ฮ่องสอน
  สพม.เขต 34  19 เมษายน 2556 14:25:16
32   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 3 เมษายน 2556 17:22:50
33   โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 19 มีนาคม 2556 10:14:20
34   โรงเรียนแม่แตง
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 14 มกราคม 2556 13:47:25
35   โรงเรียนจอมทอง
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 19 มกราคม 2555 15:49:24
36   โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
แม่ฮ่องสอน
  สพม.เขต 34  3 มกราคม 2555 15:47:53
37   โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 30 ธันวาคม 2554 14:05:06
38   โรงเรียนพร้าววิทยาคม
เชียงใหม่
  สพม.เขต 34  23 ธันวาคม 2554 11:48:39


ทั้งหมด 38 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th