ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  31 มีนาคม 2564 21:43:32
2   ตานีวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  12 กันยายน 2562 18:03:17
3   โรงเรียนสนมวิทยาคาร
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  14 กันยายน 2558 15:12:48
4   โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  5 มิถุนายน 2558 09:34:27
5   โรงเรียนแตลศิริวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  4 มิถุนายน 2558 16:43:32
6   โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  2 มิถุนายน 2558 16:14:46
7   โรงเรียนโคกยางวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  22 พฤษภาคม 2558 11:01:55
8   โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  21 พฤษภาคม 2558 15:04:27
9   โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  20 พฤษภาคม 2558 14:15:30
10   โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 พฤษภาคม 2558 15:41:57
11   โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  18 พฤษภาคม 2558 16:21:44
12   โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  14 พฤษภาคม 2558 13:41:21
13   โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  28 พฤษภาคม 2557 15:11:33
14   โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  27 พฤษภาคม 2557 14:30:12
15   โรงเรียนแนงมุดวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  23 พฤษภาคม 2557 10:21:35
16   โรงเรียนสวายวิทยาคาร
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  21 พฤษภาคม 2557 13:34:47
17   โรงเรียนโนนเทพ
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  20 พฤษภาคม 2557 12:24:08
18   โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  19 พฤษภาคม 2557 22:08:55
19   โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  19 พฤษภาคม 2557 16:24:01
20   โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  19 พฤษภาคม 2557 14:21:17
21   โรงเรียนนาดีวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  19 พฤษภาคม 2557 14:20:08
22   โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  19 พฤษภาคม 2557 10:47:52
23   โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  18 พฤษภาคม 2557 11:54:44
24   โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  15 พฤษภาคม 2557 11:04:50
25   โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  9 กันยายน 2556 16:10:02
26   โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  30 สิงหาคม 2556 11:40:36
27   โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  30 สิงหาคม 2556 11:12:54
28   โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  29 สิงหาคม 2556 15:52:27
29   โรงเรียนวังข่าพัฒนา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  28 สิงหาคม 2556 15:52:34
30   โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  26 สิงหาคม 2556 09:23:16
31   โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  25 สิงหาคม 2556 20:24:39
32   โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  21 สิงหาคม 2556 14:59:34
33   โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  21 สิงหาคม 2556 14:31:14
34   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  20 สิงหาคม 2556 14:48:08
35   โรงเรียนมหิธรวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  20 สิงหาคม 2556 08:21:04
36   โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  19 สิงหาคม 2556 09:28:48
37   โรงเรียนพนาสนวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  16 สิงหาคม 2556 10:24:00
38   โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  13 สิงหาคม 2556 09:33:14
39   โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  13 สิงหาคม 2556 09:05:30
40   โรงเรียนแร่วิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  9 สิงหาคม 2556 14:35:16
41   โรงเรียนธาตุศรีนคร
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  8 สิงหาคม 2556 14:36:27
42   โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  8 สิงหาคม 2556 10:17:19
43   โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  7 สิงหาคม 2556 14:14:52
44   โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  7 สิงหาคม 2556 09:48:01
45   โรงเรียนรัตนบุรี
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  6 สิงหาคม 2556 16:11:34
46   โรงเรียนนาบัววิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  6 สิงหาคม 2556 15:01:16
47   โรงเรียนสิรินธร
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  5 สิงหาคม 2556 16:16:21
48   โรงเรียนศรีสุขวิทยา
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  5 สิงหาคม 2556 14:48:10
49   โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  3 สิงหาคม 2556 10:27:15
50   โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
สุรินทร์
  สพม.เขต 33  2 สิงหาคม 2556 11:37:24


ทั้งหมด 85 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th