ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนนางรองพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  27 กุมภาพันธ์ 2556 16:38:29
2   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  13 สิงหาคม 2558 11:31:40
3   โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  21 พฤษภาคม 2558 20:34:23
4   โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  15 กันยายน 2557 13:16:05
5   โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  15 กันยายน 2557 10:36:11
6   โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  3 กันยายน 2557 12:50:44
7   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  13 มิถุนายน 2557 15:41:24
8   โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  12 มิถุนายน 2557 10:52:44
9   โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 15 กรกฎาคม 2556 13:57:39
10   โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  15 กรกฎาคม 2556 09:32:43
11   โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  26 มีนาคม 2556 10:50:27
12   โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  14 มีนาคม 2556 11:42:19
13   โรงเรียนชำนิพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  13 มีนาคม 2556 14:27:49
14   โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  13 มีนาคม 2556 14:25:52
15   โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  13 มีนาคม 2556 10:30:52
16   โรงเรียนพนมรุ้ง
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  12 มีนาคม 2556 14:20:46
17   โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  9 มีนาคม 2556 12:24:31
18   โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  8 มีนาคม 2556 09:54:21
19   โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  7 มีนาคม 2556 10:22:06
20   โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  6 มีนาคม 2556 17:45:32
21   โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  6 มีนาคม 2556 11:19:57
22   โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  1 มีนาคม 2556 18:45:03
23   โรงเรียนลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  1 มีนาคม 2556 09:55:57
24   โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  28 กุมภาพันธ์ 2556 16:58:28
25   โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  28 กุมภาพันธ์ 2556 16:22:02
26   โรงเรียนพระครูพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  28 กุมภาพันธ์ 2556 16:12:57
27   โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  28 กุมภาพันธ์ 2556 15:06:43
28   โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  28 กุมภาพันธ์ 2556 14:27:34
29   โรงเรียนพุทไธสง
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  28 กุมภาพันธ์ 2556 13:58:49
30   โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  28 กุมภาพันธ์ 2556 12:20:10
31   โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  28 กุมภาพันธ์ 2556 09:32:20
32   โรงเรียนสะแกพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  28 กุมภาพันธ์ 2556 09:29:36
33   โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  27 กุมภาพันธ์ 2556 17:55:16
34   โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  27 กุมภาพันธ์ 2556 16:46:34
35   โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  27 กุมภาพันธ์ 2556 15:43:11
36   โรงเรียนสตึก
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  27 กุมภาพันธ์ 2556 15:04:30
37   โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 27 กุมภาพันธ์ 2556 15:00:51
38   โรงเรียนสิงหวิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  27 กุมภาพันธ์ 2556 13:23:04
39   โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  27 กุมภาพันธ์ 2556 13:21:09
40   โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  19 กุมภาพันธ์ 2556 15:09:18
41   โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  19 กุมภาพันธ์ 2556 13:46:26
42   โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  18 กุมภาพันธ์ 2556 15:22:55
43   โรงเรียนปะคำพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  30 มีนาคม 2555 13:02:29
44   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  30 มีนาคม 2555 09:38:16
45   โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  15 มีนาคม 2555 15:40:57
46   โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  15 มีนาคม 2555 14:50:32
47   โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  15 มีนาคม 2555 14:32:48
48   โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  15 มีนาคม 2555 14:10:29
49   โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  15 มีนาคม 2555 12:58:06
50   โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
บุรีรัมย์
  สพม.เขต 32  15 มีนาคม 2555 11:23:44


ทั้งหมด 66 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th