ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนสุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  15 กันยายน 2558 09:11:58
2   โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  14 กันยายน 2557 21:23:06
3   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  12 กันยายน 2557 14:02:43
4   โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  12 กันยายน 2557 08:23:04
5   โรงเรียนจักราชวิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  1 กันยายน 2557 16:59:56
6   โรงเรียนเสิงสาง
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  20 สิงหาคม 2557 20:05:38
7   โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  15 สิงหาคม 2557 15:56:08
8   โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  13 สิงหาคม 2557 11:52:06
9   โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  5 สิงหาคม 2557 12:39:42
10   โรงเรียนเทพาลัย
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  1 สิงหาคม 2557 10:24:44
11   โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  10 มิถุนายน 2557 14:36:13
12   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  10 มิถุนายน 2557 10:59:31
13   โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  4 มิถุนายน 2557 08:15:28
14   โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  3 มิถุนายน 2557 14:35:51
15   โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  3 มิถุนายน 2557 13:06:39
16   โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  30 พฤษภาคม 2557 09:31:39
17   โรงเรียนปากช่อง
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  29 พฤษภาคม 2557 15:14:56
18   โรงเรียนสุรนารีวทิยา ๒
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  29 พฤษภาคม 2557 14:36:36
19   โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  3 ตุลาคม 2556 09:31:41
20   โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  13 กันยายน 2556 21:04:12
21   โรงเรียนพิมายวิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  5 กันยายน 2556 12:30:39
22   โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  4 กันยายน 2556 10:24:49
23   โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  13 สิงหาคม 2556 16:24:09
24   โรงเรียนสีดาวิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  8 สิงหาคม 2556 16:03:18
25   โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  13 กรกฎาคม 2556 20:10:51
26   โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  13 กรกฎาคม 2556 16:01:02
27   โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  10 กรกฎาคม 2556 21:58:33
28   โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  18 มกราคม 2555 13:46:52
29   โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  11 มกราคม 2555 10:06:38
30   โรงเรียนภู่วิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  7 มกราคม 2555 13:42:53
31   โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  6 มกราคม 2555 12:19:54
32   โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  6 มกราคม 2555 08:36:51
33   โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  5 มกราคม 2555 21:24:21
34   โรงเรียนชุมพวงศึกษา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  28 ธันวาคม 2554 14:15:33
35   โรงเรียนมิตรภาพวิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  28 ธันวาคม 2554 10:17:33
36   โรงเรียนเมืองคง
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  27 ธันวาคม 2554 22:28:11
37   โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  27 ธันวาคม 2554 17:53:05
38   โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  26 ธันวาคม 2554 15:50:41
39   โรงเรียนมหิศราธิบดี
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  26 ธันวาคม 2554 13:09:51
40   โรงเรียนบึงพะไล
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  26 ธันวาคม 2554 11:52:46
41   โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  26 ธันวาคม 2554 11:37:16
42   โรงเรียนบุญวัฒนา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  26 ธันวาคม 2554 09:50:59
43   โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  25 ธันวาคม 2554 12:56:59
44   โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  24 ธันวาคม 2554 11:00:13
45   โรงเรียนโคราชพิทยาคม
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  23 ธันวาคม 2554 16:53:13
46   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  23 ธันวาคม 2554 14:02:18
47   โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31 นครราชสีมา 23 ธันวาคม 2554 13:46:38
48   โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  23 ธันวาคม 2554 10:48:37
49   โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31  23 ธันวาคม 2554 10:08:07
50   โรงเรียนขามสะแกแสง
นครราชสีมา
  สพม.เขต 31 นครราชสีมา 22 ธันวาคม 2554 10:37:33


ทั้งหมด 50 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th