ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนชีลองวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  26 มิถุนายน 2564 13:28:48
2   โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  14 มิถุนายน 2560 10:53:00
3   โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  13 มิถุนายน 2560 11:20:54
4   โรงเรียนคอนสวรรค์
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  10 มิถุนายน 2560 14:48:00
5   โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  14 มิถุนายน 2559 16:12:11
6   โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  14 มิถุนายน 2559 14:20:56
7   โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  14 มิถุนายน 2559 09:41:56
8   โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  12 มิถุนายน 2559 10:50:29
9   โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  11 มิถุนายน 2559 17:55:04
10   โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  2 มิถุนายน 2559 16:31:44
11   โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  15 กันยายน 2558 11:11:45
12   โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  4 กันยายน 2558 10:04:16
13   โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 13 สิงหาคม 2558 16:34:36
14   โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  8 สิงหาคม 2558 19:07:54
15   โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  2 มิถุนายน 2558 10:14:54
16   โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  25 พฤษภาคม 2558 09:56:25
17   โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  15 พฤษภาคม 2557 17:25:48
18   โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  16 กรกฎาคม 2556 09:32:41
19   โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  5 กรกฎาคม 2556 09:07:38
20   โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  29 มิถุนายน 2556 11:26:54
21   โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 28 มิถุนายน 2556 13:18:44
22   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  25 มิถุนายน 2556 10:54:23
23   โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  19 มิถุนายน 2556 14:46:56
24   โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  19 มิถุนายน 2556 12:05:43
25   โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  19 มกราคม 2555 19:22:32
26   โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  26 ธันวาคม 2554 10:46:20
27   โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  25 ธันวาคม 2554 17:42:25
28   โรงเรียนคูเมืองวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  22 ธันวาคม 2554 13:58:54
29   โรงเรียนสามหมอวิทยา
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30  22 ธันวาคม 2554 11:10:57
30   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
  สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 21 ธันวาคม 2554 10:53:06


ทั้งหมด 30 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th