ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
นนทบุรี
  สพม.เขต 3  29 มิถุนายน 2560 15:35:05
2   โรงเรียนผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  29 มิถุนายน 2560 14:20:39
3   โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  13 กันยายน 2558 17:32:12
4   โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  9 กันยายน 2558 13:26:12
5   โรงเรียนอุทัย
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  20 สิงหาคม 2558 14:16:16
6   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี
นนทบุรี
  สพม.เขต 3  18 สิงหาคม 2558 15:46:09
7   โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  14 สิงหาคม 2558 10:30:30
8   โรงเรียนบางไทรวิทยา
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  13 สิงหาคม 2558 13:19:18
9   โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  25 สิงหาคม 2557 22:34:14
10   โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  14 มิถุนายน 2557 10:06:54
11   โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  12 มิถุนายน 2557 12:30:11
12   โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
นนทบุรี
  สพม.เขต 3 นนทบุรี 12 มิถุนายน 2557 07:43:30
13   โรงเรียนสตรีนนทบุรี
นนทบุรี
  สพม.เขต 3 นนทบุรี 10 มิถุนายน 2557 04:58:22
14   โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
นนทบุรี
  สพม.เขต 3  9 มิถุนายน 2557 10:37:35
15   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
นนทบุรี
  สพม.เขต 3  4 มิถุนายน 2557 13:17:39
16   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นนทบุรี
  สพม.เขต 3  17 มิถุนายน 2556 14:56:23
17   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นนทบุรี
  สพม.เขต 3  19 เมษายน 2556 15:53:12
18   โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  12 เมษายน 2556 09:56:40
19   โรงเรียนท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  12 มีนาคม 2555 16:06:56
20   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  27 มกราคม 2555 14:31:04
21   โรงเรียนบางบัวทอง
นนทบุรี
  สพม.เขต 3  18 มกราคม 2555 18:08:02
22   โรงเรียนบางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  16 มกราคม 2555 10:06:18
23   โรงเรียนบางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 12 มกราคม 2555 13:02:13
24   โรงเรียนมหาราชประชานิมิต
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  12 มกราคม 2555 10:18:02
25   โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  12 มกราคม 2555 09:23:48
26   โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  11 มกราคม 2555 14:12:28
27   โรงเรียนเสนา
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3  11 มกราคม 2555 08:46:01
28   โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 9 มกราคม 2555 14:56:13
29   โรงเรียนนครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
  สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 6 มกราคม 2555 11:25:07


ทั้งหมด 29 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th