ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   somboon prasertsin
ยโสธร
  สพม.เขต 28  26 กันยายน 2560 14:27:19
2   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  15 มิถุนายน 2559 17:50:25
3   โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
ยโสธร
  สพม.เขต 28  15 มิถุนายน 2559 11:09:24
4   โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 14 มิถุนายน 2559 20:25:27
5   โรงเรียนบึงบูรพ์
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 10 มิถุนายน 2559 17:12:59
6   โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
ยโสธร
  สพม.เขต 28  5 มิถุนายน 2559 11:19:34
7   โรงเรียนคำเตยวิทยา
ยโสธร
  สพม.เขต 28 ยโสธร 5 มิถุนายน 2559 09:27:18
8   โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  1 มิถุนายน 2559 14:48:12
9   โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  16 พฤษภาคม 2559 16:05:33
10   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 11 พฤษภาคม 2559 10:10:38
11   โรงเรียนเบญจประชาสรรค์
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 16 กันยายน 2558 10:41:05
12   โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  12 กันยายน 2558 19:14:20
13   โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
ยโสธร
  สพม.เขต 28 ยโสธร 11 กันยายน 2558 13:54:59
14   โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  9 กันยายน 2558 13:47:56
15   โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
ยโสธร
  สพม.เขต 28 ยโสธร 8 กันยายน 2558 10:32:48
16   โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  3 กันยายน 2558 22:36:31
17   โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  2 กันยายน 2558 11:58:23
18   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  1 กันยายน 2558 10:32:32
19   โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  1 กันยายน 2558 09:42:34
20   โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  31 สิงหาคม 2558 10:40:26
21   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  28 สิงหาคม 2558 13:06:11
22   โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2558 11:53:29
23   โรงเรียนขุขันธ์
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  27 สิงหาคม 2558 14:59:26
24   โรงเรียนสวายพิทยาคม
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  26 สิงหาคม 2558 11:43:56
25   โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  3 กันยายน 2556 15:30:42
26   โรงเรียนปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  2 กันยายน 2556 18:58:03
27   โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  4 มิถุนายน 2556 15:46:56
28   โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ยโสธร
  สพม.เขต 28  28 พฤษภาคม 2556 17:58:11
29   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 27 พฤษภาคม 2556 10:51:36
30   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 22 พฤษภาคม 2556 20:13:55
31   โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  20 พฤษภาคม 2556 09:36:57
32   โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  20 พฤษภาคม 2556 08:17:58
33   โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  17 พฤษภาคม 2556 09:52:41
34   โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  9 พฤษภาคม 2556 16:32:29
35   โรงเรียนกันทรารมณ์
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  8 พฤษภาคม 2556 11:57:36
36   โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
ยโสธร
  สพม.เขต 28  7 พฤษภาคม 2556 17:01:59
37   โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 7 พฤษภาคม 2556 15:50:27
38   โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  6 พฤษภาคม 2556 20:29:51
39   โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  6 พฤษภาคม 2556 11:23:16
40   โรงเรียนทรายมูลวิทยา
ยโสธร
  สพม.เขต 28  2 พฤษภาคม 2556 16:19:45
41   โรงเรียนละทายวิทยา
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 1 พฤษภาคม 2556 21:52:12
42   โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 30 เมษายน 2556 22:52:57
43   โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  30 เมษายน 2556 10:13:09
44   โรงเรียนละลมวิทยา
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  29 เมษายน 2556 11:33:01
45   โรงเรียนพยุห์วิทยา
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  29 เมษายน 2556 09:25:32
46   โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
ยโสธร
  สพม.เขต 28  28 เมษายน 2556 14:41:29
47   โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 27 เมษายน 2556 14:30:02
48   โรงเรียนหนองคูวิทยา
ศรีสะเกษ
  สพม.เขต 28  24 เมษายน 2556 13:59:53
49   โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
ยโสธร
  สพม.เขต 28  10 เมษายน 2556 10:36:44
50   โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
ยโสธร
  สพม.เขต 28  10 เมษายน 2556 09:09:22


ทั้งหมด 83 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th