ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  30 มิถุนายน 2560 10:07:58
2   โรงเรียนโพนทองวิทยายน
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 มิถุนายน 2560 15:29:20
3   โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 มิถุนายน 2560 12:55:54
4   โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  15 กันยายน 2559 15:38:25
5   โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  9 กันยายน 2559 10:35:42
6   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  6 กันยายน 2559 13:21:00
7   โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  9 มิถุนายน 2559 14:38:32
8   โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  8 มิถุนายน 2559 14:49:08
9   โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  15 มิถุนายน 2558 17:05:34
10   โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  9 มิถุนายน 2558 15:44:15
11   โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  3 มิถุนายน 2558 12:06:26
12   โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  4 มิถุนายน 2557 11:19:18
13   โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  2 มิถุนายน 2557 10:13:03
14   โรงเรียนศรีธวัชวืทยาลัย
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  30 พฤษภาคม 2557 11:45:32
15   โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  30 พฤษภาคม 2557 09:57:51
16   โรงเรียนสตรีศึกษา2
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  30 พฤษภาคม 2557 09:11:43
17   โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  29 พฤษภาคม 2557 20:10:57
18   โรงเรียนหัวโทนวิทยา
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 29 พฤษภาคม 2557 17:32:26
19   โรงเรียนธงธานี
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  29 พฤษภาคม 2557 14:15:26
20   โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  29 พฤษภาคม 2557 11:03:18
21   โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  29 พฤษภาคม 2557 10:29:07
22   โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  29 พฤษภาคม 2557 09:58:35
23   โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  28 พฤษภาคม 2557 15:09:16
24   โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  28 พฤษภาคม 2557 14:54:24
25   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  28 พฤษภาคม 2557 13:59:43
26   โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  28 พฤษภาคม 2557 10:47:11
27   โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 20:43:29
28   โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 16:05:40
29   โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 15:27:40
30   โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 15:18:02
31   โรงเรียนหินกองวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 15:15:59
32   โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 15:15:54
33   โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 15:15:21
34   โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 15:13:34
35   โรงเรียนขวาววิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 15:07:08
36   โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 15:05:40
37   โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 15:02:34
38   โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 15:01:33
39   โรงเรียนขัติยะวงษา
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 15:00:56
40   โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 14:59:44
41   โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 14:59:32
42   โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  27 พฤษภาคม 2557 10:19:03
43   โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  11 มกราคม 2555 14:43:53
44   โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  9 มกราคม 2555 14:12:33
45   โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  8 มกราคม 2555 05:07:49
46   โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  5 มกราคม 2555 10:10:23
47   โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  29 ธันวาคม 2554 15:12:23
48   โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  29 ธันวาคม 2554 12:44:57
49   โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  29 ธันวาคม 2554 09:32:07
50   โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
  สพม.เขต 27  28 ธันวาคม 2554 12:35:24


ทั้งหมด 60 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th