ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  26 สิงหาคม 2557 15:03:38
2   โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  19 สิงหาคม 2557 10:58:54
3   โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  19 สิงหาคม 2557 09:55:32
4   โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  18 สิงหาคม 2557 14:52:44
5   โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  30 พฤษภาคม 2557 10:04:40
6   โรงเรียนกันทรวิชัย
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  27 พฤษภาคม 2557 10:56:32
7   โรงเรียนประชาพัฒนา
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  27 พฤษภาคม 2557 10:02:41
8   โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  7 พฤษภาคม 2557 12:20:20
9   โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  2 พฤษภาคม 2557 18:48:20
10   โรงเรียนบรบือ
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  5 กันยายน 2556 11:15:31
11   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  2 กันยายน 2556 16:10:16
12   โรงเรียนมิตรภาพ
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  28 มิถุนายน 2556 16:25:26
13   โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  28 มิถุนายน 2556 14:16:50
14   โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  27 มิถุนายน 2556 14:18:30
15   โรงเรียนยางวิทยาคม
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  27 มิถุนายน 2556 14:02:41
16   โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  27 มิถุนายน 2556 14:00:01
17   โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  27 มิถุนายน 2556 09:56:37
18   โรงเรียนมหาวิชานุกูล
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  26 มิถุนายน 2556 15:12:41
19   โรงเรียนนาภูพิทยาคม
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  25 มิถุนายน 2556 09:59:55
20   โรงเรียนแกดำวิทยาคาร
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26 มหาสารคาม 11 เมษายน 2556 21:55:10
21   โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  28 มีนาคม 2556 11:32:41
22   โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  28 มีนาคม 2556 11:23:13
23   โรงเรียนวาปีปทุม
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  28 มีนาคม 2556 11:16:49
24   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  28 มีนาคม 2556 11:01:11
25   โรงเรียนผดุงนารี
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  28 มีนาคม 2556 10:52:48
26   โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  28 มีนาคม 2556 10:46:53
27   โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  25 มกราคม 2555 13:13:41
28   โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  13 มกราคม 2555 11:59:48
29   โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  13 มกราคม 2555 09:53:33
30   โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  6 มกราคม 2555 00:44:08
31   โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  4 มกราคม 2555 12:06:15
32   โรงเรียนโนนราษีวิทยา
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  30 ธันวาคม 2554 22:43:10
33   โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  28 ธันวาคม 2554 20:50:13
34   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  25 ธันวาคม 2554 13:16:51
35   โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
มหาสารคาม
  สพม.เขต 26  25 ธันวาคม 2554 10:35:52


ทั้งหมด 35 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th