ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  7 มิถุนายน 2564 11:44:33
2   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  23 เมษายน 2564 15:38:51
3   โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  19 เมษายน 2564 12:40:39
4   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  27 พฤศจิกายน 2562 15:25:20
5   ท่านางแนววิทยายน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  30 ตุลาคม 2562 13:24:58
6   โคกนางามพิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  29 สิงหาคม 2562 17:46:45
7   โรงเรียนจระเข้วิทยายน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  5 สิงหาคม 2562 15:41:23
8   เวียงนครวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  3 กรกฎาคม 2562 14:31:15
9   โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  21 พฤศจิกายน 2561 15:42:29
10   โรงเรียนภูผาม่าน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25 ขอนแก่น 3 กันยายน 2561 11:13:13
11   โรงเรียนดงมันพิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  3 กันยายน 2561 09:36:48
12   โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  22 สิงหาคม 2561 15:06:19
13   โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  11 พฤษภาคม 2561 14:32:58
14   โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  24 พฤษภาคม 2559 11:30:17
15   โรงเรียนชนบทศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  4 กันยายน 2558 14:16:07
16   โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  24 สิงหาคม 2558 10:52:01
17   โรงเรียนผาขามวิทยายน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  4 มิถุนายน 2558 13:40:31
18   โรงเรียนชุมแพศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  15 กันยายน 2557 22:50:17
19   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  11 กันยายน 2557 11:52:06
20   โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  10 กันยายน 2557 11:12:02
21   โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  11 ตุลาคม 2556 14:48:03
22   โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  10 กันยายน 2556 14:59:36
23   โรงเรียนมัญจาศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  10 กันยายน 2556 14:34:54
24   โรงเรียนนครขอนแก่น
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  5 กันยายน 2556 15:28:09
25   โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  23 สิงหาคม 2556 10:54:13
26   โรงเรียนชุมแพวิทยายน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  22 สิงหาคม 2556 16:56:34
27   โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  20 สิงหาคม 2556 09:23:17
28   โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  19 สิงหาคม 2556 17:04:07
29   โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  15 สิงหาคม 2556 11:10:45
30   โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  14 สิงหาคม 2556 15:25:35
31   โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  13 สิงหาคม 2556 18:34:45
32   โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  2 สิงหาคม 2556 04:35:12
33   โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  1 สิงหาคม 2556 09:42:59
34   โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  19 มิถุนายน 2556 12:16:33
35   โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  31 พฤษภาคม 2556 13:35:42
36   โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  29 พฤษภาคม 2556 11:39:40
37   โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  27 พฤษภาคม 2556 21:34:09
38   โรงเรียนโนนข่าวิทยา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  21 พฤษภาคม 2556 15:01:38
39   โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  10 มกราคม 2555 14:23:08
40   โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  9 มกราคม 2555 15:33:45
41   โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  28 ธันวาคม 2554 15:31:21
42   โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  28 ธันวาคม 2554 11:38:07
43   โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  28 ธันวาคม 2554 09:17:22
44   โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  27 ธันวาคม 2554 11:03:16
45   โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  26 ธันวาคม 2554 11:28:45
46   โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  25 ธันวาคม 2554 19:16:59
47   โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  23 ธันวาคม 2554 14:15:23
48   โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  23 ธันวาคม 2554 14:12:32
49   โรงเรียนฝางวิทยายน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25 ขอนแก่น 23 ธันวาคม 2554 09:42:54


ทั้งหมด 49 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th