ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  21 มิถุนายน 2560 00:13:11
2   โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  23 พฤษภาคม 2559 11:20:30
3   โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  16 พฤษภาคม 2559 10:02:36
4   โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  4 พฤษภาคม 2559 14:14:45
5   โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  4 พฤษภาคม 2559 11:24:50
6   โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  16 กันยายน 2558 14:45:08
7   โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  16 กันยายน 2558 13:46:12
8   โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  15 กันยายน 2558 16:32:02
9   โรงเรียนสามชัย
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  15 กันยายน 2558 16:12:16
10   โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  15 กันยายน 2558 16:08:37
11   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  7 กันยายน 2558 09:47:35
12   โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  3 กันยายน 2558 16:29:01
13   โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  1 กันยายน 2558 15:13:22
14   โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  1 กันยายน 2558 08:14:04
15   โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  31 สิงหาคม 2558 14:37:19
16   โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  31 สิงหาคม 2558 14:03:34
17   โรงเรียนโนนคำวิทยา
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  31 สิงหาคม 2558 09:40:45
18   โรงเรียนกมลาไสย
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  24 สิงหาคม 2558 16:16:59
19   โรงเรียนโคกศรีเมือง
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  24 สิงหาคม 2558 12:13:41
20   โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  21 สิงหาคม 2558 13:56:28
21   โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  20 สิงหาคม 2558 15:32:01
22   โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  20 สิงหาคม 2558 13:57:58
23   โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  19 สิงหาคม 2558 11:07:24
24   โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  17 สิงหาคม 2558 10:19:18
25   โรงเรียนนามนพิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  17 สิงหาคม 2558 09:40:47
26   โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  14 สิงหาคม 2558 12:49:00
27   โรงเรียนอนุกูลนารี
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  13 สิงหาคม 2558 22:00:17
28   โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  13 สิงหาคม 2558 15:11:54
29   โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 13 สิงหาคม 2558 13:24:32
30   โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  13 สิงหาคม 2558 11:31:35
31   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  10 สิงหาคม 2558 15:11:56
32   โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  10 สิงหาคม 2558 12:37:50
33   โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  10 สิงหาคม 2558 11:18:42
34   โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  7 สิงหาคม 2558 21:48:39
35   โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  7 สิงหาคม 2558 10:37:10
36   โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  7 สิงหาคม 2558 10:35:53
37   โรงเรียนคำม่วง
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  7 สิงหาคม 2558 09:21:14
38   โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  6 สิงหาคม 2558 14:05:09
39   โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  6 สิงหาคม 2558 12:06:31
40   โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  5 สิงหาคม 2558 16:04:02
41   โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  22 พฤษภาคม 2558 09:46:24
42   โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  11 กันยายน 2557 13:30:54
43   โรงเรียนร่องคำ
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  8 กันยายน 2557 13:40:24
44   โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  30 ตุลาคม 2556 14:29:58
45   โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  13 มกราคม 2555 12:54:24
46   โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 11 มกราคม 2555 10:21:30
47   โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  6 มกราคม 2555 09:40:37
48   โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  4 มกราคม 2555 10:32:37
49   โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  30 ธันวาคม 2554 09:12:38
50   โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  29 ธันวาคม 2554 09:11:48


ทั้งหมด 55 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th