ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   ร่มเกล้า สกลนคร
สกลนคร
  สพม.เขต 23  13 กุมภาพันธ์ 2563 16:08:37
2   โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  5 สิงหาคม 2561 14:53:01
3   โรงเรียนแวงพิทยาคม
สกลนคร
  สพม.เขต 23  15 มิถุนายน 2559 08:34:55
4   โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
สกลนคร
  สพม.เขต 23 สกลนคร 10 กันยายน 2558 16:00:26
5   โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  7 กันยายน 2558 19:08:12
6   โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
สกลนคร
  สพม.เขต 23  22 สิงหาคม 2558 13:59:47
7   โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
สกลนคร
  สพม.เขต 23  18 สิงหาคม 2558 14:21:16
8   โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  17 สิงหาคม 2558 14:46:13
9   โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
สกลนคร
  สพม.เขต 23  14 สิงหาคม 2558 16:04:59
10   โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
สกลนคร
  สพม.เขต 23  27 พฤษภาคม 2557 22:15:33
11   โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
สกลนคร
  สพม.เขต 23  16 พฤษภาคม 2557 16:27:10
12   โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
สกลนคร
  สพม.เขต 23  16 พฤษภาคม 2557 14:17:24
13   โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สกลนคร
  สพม.เขต 23 สกลนคร 14 พฤษภาคม 2557 20:30:45
14   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สกลนคร
  สพม.เขต 23  14 พฤษภาคม 2557 16:35:03
15   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสม
สกลนคร
  สพม.เขต 23  9 พฤษภาคม 2557 09:28:46
16   โรงเรียนโพนพิทยาคม
สกลนคร
  สพม.เขต 23  18 กันยายน 2556 10:22:49
17   โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
สกลนคร
  สพม.เขต 23  11 กันยายน 2556 18:12:26
18   โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  10 กันยายน 2556 14:58:25
19   โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  9 กันยายน 2556 11:35:20
20   โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  3 กันยายน 2556 09:44:17
21   โรงเรียนวาริชวิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23 สกลนคร 2 กันยายน 2556 16:18:18
22   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  2 กันยายน 2556 09:47:04
23   โรงเรียนหนองแวงวิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  30 สิงหาคม 2556 19:14:48
24   โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
สกลนคร
  สพม.เขต 23  30 สิงหาคม 2556 14:32:19
25   โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  29 สิงหาคม 2556 16:11:56
26   โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
สกลนคร
  สพม.เขต 23  12 มกราคม 2555 13:48:09
27   โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
สกลนคร
  สพม.เขต 23  5 มกราคม 2555 13:58:08
28   โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
สกลนคร
  สพม.เขต 23  5 มกราคม 2555 10:49:39
29   โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
สกลนคร
  สพม.เขต 23  4 มกราคม 2555 13:29:20
30   โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
สกลนคร
  สพม.เขต 23  28 ธันวาคม 2554 14:41:21
31   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  27 ธันวาคม 2554 15:41:14
32   โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  27 ธันวาคม 2554 13:43:59
33   โรงเรียนสว่างแดนดิน
สกลนคร
  สพม.เขต 23  27 ธันวาคม 2554 08:13:26
34   โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา โพธิ์คำอนุสรณ์
สกลนคร
  สพม.เขต 23  26 ธันวาคม 2554 14:18:31
35   โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  26 ธันวาคม 2554 13:29:45
36   โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
สกลนคร
  สพม.เขต 23  26 ธันวาคม 2554 12:28:08
37   โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  26 ธันวาคม 2554 09:29:26
38   โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  25 ธันวาคม 2554 18:54:08
39   โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  25 ธันวาคม 2554 14:34:51
40   โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
สกลนคร
  สพม.เขต 23  23 ธันวาคม 2554 14:53:09
41   โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  23 ธันวาคม 2554 11:50:53
42   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนคร
  สพม.เขต 23  23 ธันวาคม 2554 11:38:00
43   โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  23 ธันวาคม 2554 11:22:02
44   โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สกลนคร
  สพม.เขต 23  23 ธันวาคม 2554 10:55:25
45   โรงเรียนโพนงามศึกษา
สกลนคร
  สพม.เขต 23  22 ธันวาคม 2554 11:11:21


ทั้งหมด 45 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th