ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   เชียงหวางพิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  5 กุมภาพันธ์ 2564 15:46:38
2   โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  29 เมษายน 2563 13:02:20
3   โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  9 เมษายน 2562 14:18:36
4   กุมภวาปีพิทยาสรรค์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 สิงหาคม 2561 09:32:30
5   โนนสะอาดพิทยาสรรค์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  8 มิถุนายน 2560 10:22:07
6   โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  6 มิถุนายน 2560 13:05:48
7   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  13 กันยายน 2559 16:32:00
8   โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  31 สิงหาคม 2559 15:07:47
9   โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  9 สิงหาคม 2559 13:52:40
10   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  3 มิถุนายน 2558 11:32:16
11   โรงเรียนภูพานวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  2 มิถุนายน 2558 08:56:39
12   โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  27 พฤษภาคม 2558 13:48:20
13   โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  21 พฤษภาคม 2558 11:54:03
14   โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  15 กันยายน 2557 22:43:17
15   โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  7 กันยายน 2557 12:54:09
16   โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  25 สิงหาคม 2557 16:10:24
17   โรงเรียนคำยางพิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  5 สิงหาคม 2557 19:37:35
18   โรงเรียนสามพร้าววิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  5 สิงหาคม 2557 15:55:42
19   โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  5 สิงหาคม 2557 14:47:55
20   โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  9 มิถุนายน 2557 16:34:26
21   โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  30 พฤษภาคม 2557 15:41:57
22   โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  3 ตุลาคม 2556 18:10:13
23   โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  5 สิงหาคม 2556 08:32:35
24   โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  11 มิถุนายน 2556 13:52:41
25   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 มีนาคม 2556 10:35:08
26   โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  18 มีนาคม 2556 13:26:58
27   โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  5 มีนาคม 2556 14:00:29
28   โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  1 มีนาคม 2556 17:30:45
29   โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 1 มีนาคม 2556 13:28:38
30   โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 16:37:59
31   โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 14:58:09
32   โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 14:34:38
33   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 13:59:57
34   โรงเรียนราชินูทิศ 2
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 13:38:18
35   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 10:33:09
36   โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 28 กุมภาพันธ์ 2556 10:15:40
37   โรงเรียนภูพระบาทวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 10:02:24
38   โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 08:36:20
39   โรงเรียนหนองหานวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  27 กุมภาพันธ์ 2556 19:27:56
40   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  27 กุมภาพันธ์ 2556 09:51:00
41   โรงเรียนตาดทองพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  27 กุมภาพันธ์ 2556 08:42:29
42   โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  26 กุมภาพันธ์ 2556 17:19:36
43   โรงเรียนทมนางามวิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  26 กุมภาพันธ์ 2556 13:50:28
44   โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  26 กุมภาพันธ์ 2556 11:19:45
45   โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  22 กุมภาพันธ์ 2556 18:03:41
46   โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 22 กุมภาพันธ์ 2556 14:02:19
47   โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  22 กุมภาพันธ์ 2556 09:41:01


ทั้งหมด 47 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th