ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  5 เมษายน 2562 09:27:51
2   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  27 มิถุนายน 2560 20:32:35
3   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน 2560 14:18:58
4   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2559 14:50:33
5   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 11:40:56
6   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 10:26:05
7   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2558 10:09:44
8   โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  4 กันยายน 2558 10:21:35
9   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  27 สิงหาคม 2558 06:41:01
10   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  25 สิงหาคม 2558 15:31:34
11   โรงเรียนปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  18 สิงหาคม 2558 13:36:23
12   โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2558 16:43:48
13   โรงเรียนสตรีวิทยา2
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2558 12:50:54
14   โรงเรียนราชวินิตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2558 11:56:35
15   โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2558 15:15:50
16   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  10 มิถุนายน 2557 10:47:55
17   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2556 10:39:07
18   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2556 17:02:50
19   โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  27 มกราคม 2556 10:57:32
20   โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมถ์
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  20 มีนาคม 2555 09:32:18
21   โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2555 12:48:01
22   โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2555 00:14:10
23   โรงเรียนสารวิทยา
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 30 ธันวาคม 2554 11:11:28
24   โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 29 ธันวาคม 2554 13:11:41
25   โรงเรียนหอวัง
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  29 ธันวาคม 2554 09:35:56
26   โรงเรียนเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  28 ธันวาคม 2554 15:04:22
27   โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  27 ธันวาคม 2554 15:56:03
28   โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 2  24 ธันวาคม 2554 14:02:30


ทั้งหมด 28 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th