ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลับ เลย
เลย
  สพม.เขต 19 เลย 3 กรกฎาคม 2564 00:02:26
2   โรงเรียนนากอกวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  21 กันยายน 2560 11:00:16
3   โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  29 สิงหาคม 2558 11:48:00
4   โรงเรียนนาด้วงวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  21 สิงหาคม 2558 10:14:40
5   โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  18 สิงหาคม 2558 15:54:55
6   โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  10 กันยายน 2557 13:45:35
7   โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
เลย
  สพม.เขต 19  1 สิงหาคม 2557 12:14:36
8   โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  15 มิถุนายน 2557 20:13:44
9   โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  15 มิถุนายน 2557 19:29:01
10   โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  12 มิถุนายน 2557 14:51:52
11   โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
เลย
  สพม.เขต 19  11 มิถุนายน 2557 15:48:12
12   โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  11 มิถุนายน 2557 13:42:42
13   โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เลย
  สพม.เขต 19  11 มิถุนายน 2557 13:25:10
14   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
เลย
  สพม.เขต 19  11 มิถุนายน 2557 11:10:59
15   โรงเรียนภูหลวงวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  11 มิถุนายน 2557 09:22:46
16   โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
เลย
  สพม.เขต 19  10 มิถุนายน 2557 14:29:53
17   โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
เลย
  สพม.เขต 19  10 มิถุนายน 2557 14:25:08
18   โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
เลย
  สพม.เขต 19  10 มิถุนายน 2557 13:39:45
19   โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  10 มิถุนายน 2557 11:40:37
20   โรงเรียนท่าลี่วิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  14 ตุลาคม 2556 23:32:22
21   โรงเรียนคอนสาวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  16 กันยายน 2556 11:14:50
22   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  3 กันยายน 2556 09:38:58
23   โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  14 สิงหาคม 2556 15:49:31
24   โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  14 สิงหาคม 2556 15:34:51
25   โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 14 สิงหาคม 2556 15:22:14
26   โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  13 กรกฎาคม 2556 07:54:09
27   โรงเรียนวังทรายขาววิทยา
เลย
  สพม.เขต 19 เลย 11 กรกฎาคม 2556 14:01:31
28   โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  10 กรกฎาคม 2556 11:07:36
29   โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  9 กรกฎาคม 2556 15:34:03
30   โรงเรียนนาแกวิทยา
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  24 มีนาคม 2555 17:33:04
31   โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
เลย
  สพม.เขต 19  24 มีนาคม 2555 17:10:35
32   โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  23 มีนาคม 2555 17:14:44
33   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  23 มีนาคม 2555 09:37:02
34   โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  22 มีนาคม 2555 10:44:58
35   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  20 มีนาคม 2555 10:06:37
36   โรงเรียนนาอ้อวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  5 มกราคม 2555 12:52:26
37   โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  29 ธันวาคม 2554 10:48:02
38   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
เลย
  สพม.เขต 19 เลย 28 ธันวาคม 2554 21:25:23
39   โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  28 ธันวาคม 2554 20:58:00
40   โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  27 ธันวาคม 2554 17:10:53
41   โรงเรียนเชียงคาน
เลย
  สพม.เขต 19  27 ธันวาคม 2554 15:22:47
42   โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  27 ธันวาคม 2554 14:19:07
43   โรงเรียนธาตุพิทยาคม
เลย
  สพม.เขต 19  26 ธันวาคม 2554 17:43:56
44   โรงเรียนเลยพิทยาคม
เลย
  สพม.เขต 19 เลย 26 ธันวาคม 2554 15:56:46
45   โรงเรียนนาแห้ววิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  26 ธันวาคม 2554 15:12:50
46   โรงเรียนปากชมวิทยา
เลย
  สพม.เขต 19  26 ธันวาคม 2554 14:00:57
47   โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  26 ธันวาคม 2554 11:52:20
48   โรงเรียนเซไลวิทยาคม
เลย
  สพม.เขต 19  25 ธันวาคม 2554 20:37:47
49   โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  25 ธันวาคม 2554 19:02:47
50   โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
หนองบัวลำภู
  สพม.เขต 19  23 ธันวาคม 2554 15:46:20


ทั้งหมด 53 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th