ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ระยอง
  สพม.เขต 18  23 กันยายน 2563 18:20:47
2   โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)
ชลบุรี
  สพม.เขต 18  12 ธันวาคม 2562 10:06:13
3   โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ระยอง
  สพม.เขต 18  1 สิงหาคม 2562 14:57:25
4   โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
ชลบุรี
  สพม.เขต 18  20 สิงหาคม 2558 17:49:00
5   โรงเรียนชลบุรี
ชลบุรี
  สพม.เขต 18  12 กันยายน 2557 14:22:23
6   โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ระยอง
  สพม.เขต 18  12 กรกฎาคม 2556 16:08:33
7   โรงเรียนนิคมวิทยา
ระยอง
  สพม.เขต 18  7 พฤษภาคม 2556 16:43:10
8   โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ชลบุรี
  สพม.เขต 18  28 เมษายน 2556 13:11:36
9   โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ชลบุรี
  สพม.เขต 18  29 มีนาคม 2556 12:00:29
10   โรงเรียนบ้านค่าย
ระยอง
  สพม.เขต 18  26 กุมภาพันธ์ 2556 11:54:01
11   โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา
ชลบุรี
  สพม.เขต 18  20 กุมภาพันธ์ 2556 17:39:14
12   โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
  สพม.เขต 18  8 กุมภาพันธ์ 2556 09:24:07
13   โรงเรียนแกลง
ระยอง
  สพม.เขต 18  6 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:28


ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th