ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
จันทบุรี
  สพม.เขต 17  10 กันยายน 2564 13:53:08
2   โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ตราด
  สพม.เขต 17  21 กรกฎาคม 2563 15:24:58
3   โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
ตราด
  สพม.เขต 17  11 มิถุนายน 2557 10:41:32
4   โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
จันทบุรี
  สพม.เขต 17 จันทบุรี 18 มกราคม 2555 15:46:40
5   โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
จันทบุรี
  สพม.เขต 17 จันทบุรี 11 มกราคม 2555 10:50:50
6   โรงเรียนมัธยมท่าแคลง
จันทบุรี
  สพม.เขต 17  29 ธันวาคม 2554 14:58:53
7   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ตราด
  สพม.เขต 17  29 ธันวาคม 2554 13:57:02
8   โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
ตราด
  สพม.เขต 17  28 ธันวาคม 2554 15:57:32
9   โรงเรียนคลองพลูวิทยา
จันทบุรี
  สพม.เขต 17  26 ธันวาคม 2554 15:14:56
10   โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
จันทบุรี
  สพม.เขต 17  26 ธันวาคม 2554 10:32:06
11   โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
จันทบุรี
  สพม.เขต 17  26 ธันวาคม 2554 09:38:31
12   โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
ตราด
  สพม.เขต 17  26 ธันวาคม 2554 09:26:46
13   โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
จันทบุรี
  สพม.เขต 17  25 ธันวาคม 2554 21:55:44
14   โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
จันทบุรี
  สพม.เขต 17  24 ธันวาคม 2554 14:38:47
15   โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
จันทบุรี
  สพม.เขต 17  23 ธันวาคม 2554 17:03:16
16   โรงเรียนศรียานุสรณ์
จันทบุรี
  สพม.เขต 17 จันทบุรี 23 ธันวาคม 2554 14:47:40
17   โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
จันทบุรี
  สพม.เขต 17  23 ธันวาคม 2554 14:07:57
18   โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
ตราด
  สพม.เขต 17 ตราด 23 ธันวาคม 2554 11:57:49
19   โรงเรียนประณีตวิทยาคม
ตราด
  สพม.เขต 17  23 ธันวาคม 2554 11:32:53
20   โรงเรียนสอยดาววิทยา
จันทบุรี
  สพม.เขต 17  22 ธันวาคม 2554 15:36:17


ทั้งหมด 20 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th