ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
สตูล
  สพม.เขต 16  30 ธันวาคม 2554 14:55:34
2   โรงเรียนควนเนียงวิทยา
สงขลา
  สพม.เขต 16 สงขลา 28 ธันวาคม 2554 14:16:04
3   โรงเรียนระโนด
สงขลา
  สพม.เขต 16  28 ธันวาคม 2554 11:42:22
4   โรงเรียนคูเต่าวิทยา
สงขลา
  สพม.เขต 16  27 ธันวาคม 2554 15:24:48
5   โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
สงขลา
  สพม.เขต 16 สงขลา 27 ธันวาคม 2554 11:56:20
6   โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
สงขลา
  สพม.เขต 16  27 ธันวาคม 2554 11:06:19
7   โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
สงขลา
  สพม.เขต 16  27 ธันวาคม 2554 10:10:14
8   โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
สงขลา
  สพม.เขต 16  27 ธันวาคม 2554 09:53:10
9   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สตูล
  สพม.เขต 16  26 ธันวาคม 2554 16:05:57
10   โรงเรียนสามบ่อวิทยา
สงขลา
  สพม.เขต 16 สงขลา 26 ธันวาคม 2554 15:15:25
11   โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
สตูล
  สพม.เขต 16  26 ธันวาคม 2554 14:02:09
12   โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
สงขลา
  สพม.เขต 16  23 ธันวาคม 2554 15:28:18
13   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
สงขลา
  สพม.เขต 16  23 ธันวาคม 2554 15:06:15
14   โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
สงขลา
  สพม.เขต 16  23 ธันวาคม 2554 13:34:29
15   โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
สตูล
  สพม.เขต 16  23 ธันวาคม 2554 13:24:50


ทั้งหมด 15 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th