ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ปัตตานี
  สพม.เขต 15 นราธิวาส 8 กันยายน 2558 21:12:25
2   โรงเรียนเบตง
ยะลา
  สพม.เขต 15 นราธิวาส 18 สิงหาคม 2558 10:01:40
3   โรงเรียนตากใบ
นราธิวาส
  สพม.เขต 15 นราธิวาส 14 มิถุนายน 2557 15:44:31
4   โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ยะลา
  สพม.เขต 15  13 มิถุนายน 2557 12:07:11
5   โรงเรียนสตรียะลา
ยะลา
  สพม.เขต 15  11 มิถุนายน 2557 12:31:55
6   โรงเรียนสุไหงโก-ลก
นราธิวาส
  สพม.เขต 15 นราธิวาส 11 มกราคม 2555 09:08:47
7   โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
ยะลา
  สพม.เขต 15 ยะลา 10 มกราคม 2555 13:43:46
8   โรงเรียนนราสิกขาลัย
นราธิวาส
  สพม.เขต 15  2 มกราคม 2555 20:51:15
9   โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์
ยะลา
  สพม.เขต 15  30 ธันวาคม 2554 15:13:40
10   โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
ยะลา
  สพม.เขต 15  30 ธันวาคม 2554 09:23:44
11   โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
ปัตตานี
  สพม.เขต 15 ปัตตานี 29 ธันวาคม 2554 11:09:10
12   โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์
ปัตตานี
  สพม.เขต 15  28 ธันวาคม 2554 11:11:32
13   โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
ปัตตานี
  สพม.เขต 15 นราธิวาส 28 ธันวาคม 2554 10:57:07
14   โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
ปัตตานี
  สพม.เขต 15 ปัตตานี 27 ธันวาคม 2554 14:30:32
15   โรงเรียนสุคิรินวิทยา
นราธิวาส
  สพม.เขต 15  27 ธันวาคม 2554 09:10:32
16   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
ยะลา
  สพม.เขต 15  26 ธันวาคม 2554 16:09:27
17   โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
ปัตตานี
  สพม.เขต 15  26 ธันวาคม 2554 15:31:13
18   โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
ปัตตานี
  สพม.เขต 15 นราธิวาส 26 ธันวาคม 2554 15:28:32
19   โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
ยะลา
  สพม.เขต 15  26 ธันวาคม 2554 13:31:08
20   โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
นราธิวาส
  สพม.เขต 15 นราธิวาส 26 ธันวาคม 2554 08:58:35
21   โรงเรียนธัญธารวิทยา
นราธิวาส
  สพม.เขต 15  25 ธันวาคม 2554 23:56:18
22   โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
ปัตตานี
  สพม.เขต 15 ปัตตานี 25 ธันวาคม 2554 12:45:06
23   โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
ปัตตานี
  สพม.เขต 15 ปัตตานี 23 ธันวาคม 2554 18:25:24
24   โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
ปัตตานี
  สพม.เขต 15 ปัตตานี 23 ธันวาคม 2554 13:53:21
25   โรงเรียนแม่ลานวิทยา
ปัตตานี
  สพม.เขต 15  23 ธันวาคม 2554 10:09:24
26   โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
ปัตตานี
  สพม.เขต 15 นราธิวาส 23 ธันวาคม 2554 08:56:06
27   โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
ปัตตานี
  สพม.เขต 15 ปัตตานี 22 ธันวาคม 2554 15:41:41


ทั้งหมด 27 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th