ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  28 มิถุนายน 2564 11:03:31
2   โรงเรียนปากพนัง
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 11 มิถุนายน 2564 16:36:08
3   คีรีราษฎร์พัฒนา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  1 มิถุนายน 2564 21:07:27
4   โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
พัทลุง
  สพม.เขต 12  4 พฤษภาคม 2563 14:30:59
5   โรงเรียนพัทลุง
พัทลุง
  สพม.เขต 12  14 พฤษภาคม 2561 09:26:58
6   โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
พัทลุง
  สพม.เขต 12  14 มิถุนายน 2559 11:13:54
7   โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  15 กันยายน 2558 18:08:26
8   โรงเรียนประภัสสรรังสิต
พัทลุง
  สพม.เขต 12  15 กันยายน 2558 14:04:52
9   โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  15 กันยายน 2558 13:19:44
10   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
พัทลุง
  สพม.เขต 12  9 กันยายน 2558 14:23:25
11   โรงเรียนเขาชัยสน
พัทลุง
  สพม.เขต 12  8 สิงหาคม 2558 12:34:45
12   โรงเรียนบางขันวิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  9 มิถุนายน 2558 09:28:00
13   โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  5 สิงหาคม 2557 11:57:09
14   โรงเรียนทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  29 มิถุนายน 2556 20:40:11
15   โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
พัทลุง
  สพม.เขต 12  28 มิถุนายน 2556 16:56:27
16   โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  28 มิถุนายน 2556 12:12:01
17   โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  28 มิถุนายน 2556 11:53:51
18   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมป์ สมเ
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  28 มิถุนายน 2556 10:18:52
19   โรงเรียนปากพูน
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน 2556 13:42:43
20   โรงเรียนปัญญาวุธ
พัทลุง
  สพม.เขต 12  26 มิถุนายน 2556 11:33:14
21   โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
พัทลุง
  สพม.เขต 12  25 มิถุนายน 2556 16:35:51
22   โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  25 มิถุนายน 2556 14:29:48
23   โรงเรียนตะโหมด
พัทลุง
  สพม.เขต 12  25 มิถุนายน 2556 14:01:11
24   โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  25 มิถุนายน 2556 10:20:50
25   โรงเรียนวังหินวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  25 มิถุนายน 2556 10:17:44
26   โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  25 พฤษภาคม 2556 11:37:34
27   โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  18 พฤษภาคม 2556 14:30:13
28   โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  13 มกราคม 2555 16:13:43
29   โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  4 มกราคม 2555 14:46:22
30   โรงเรียนทรายขาววิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  29 ธันวาคม 2554 16:33:26
31   โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  28 ธันวาคม 2554 10:55:04
32   โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
พัทลุง
  สพม.เขต 12  27 ธันวาคม 2554 10:53:29
33   โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  27 ธันวาคม 2554 09:41:13
34   โรงเรียนสตรีทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  26 ธันวาคม 2554 15:45:25
35   โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 26 ธันวาคม 2554 15:20:01
36   โรงเรียนอุดมวิทยยาน
พัทลุง
  สพม.เขต 12  26 ธันวาคม 2554 13:30:35
37   โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  26 ธันวาคม 2554 12:54:13
38   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  25 ธันวาคม 2554 20:47:31
39   โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  25 ธันวาคม 2554 12:48:14
40   โรงเรียนเสาธงวิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  23 ธันวาคม 2554 15:32:55
41   โรงเรียนตระพังพิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  23 ธันวาคม 2554 15:26:56
42   โรงเรียนชะอวด
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  23 ธันวาคม 2554 13:43:21
43   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 23 ธันวาคม 2554 12:02:36
44   โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  23 ธันวาคม 2554 11:55:25
45   โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
พัทลุง
  สพม.เขต 12  23 ธันวาคม 2554 10:27:39
46   โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
พัทลุง
  สพม.เขต 12  23 ธันวาคม 2554 10:24:07
47   โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
พัทลุง
  สพม.เขต 12  22 ธันวาคม 2554 14:08:30


ทั้งหมด 47 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th