ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  30 มิถุนายน 2564 17:44:59
2   โรงเรียนท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  26 พฤษภาคม 2564 00:01:17
3   โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  15 กันยายน 2563 19:47:17
4   โรงเรียนศรียาภัย
ชุมพร
  สพม.เขต 11 ชุมพร 5 สิงหาคม 2563 08:45:26
5   โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 19 มิถุนายน 2563 14:35:42
6   โรงเรียนบ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  3 พฤษภาคม 2563 13:29:43
7   โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  28 เมษายน 2563 18:03:53
8   โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  21 เมษายน 2563 13:11:56
9   โรงเรียนเกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  25 มกราคม 2562 13:42:07
10   โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  15 มิถุนายน 2561 13:26:58
11   โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  6 มิถุนายน 2561 12:34:50
12   โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  25 พฤษภาคม 2561 11:57:48
13   บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  30 มิถุนายน 2560 21:50:47
14   โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  25 มิถุนายน 2560 11:43:05
15   โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  13 มิถุนายน 2560 13:38:05
16   โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 18 พฤษภาคม 2559 02:14:58
17   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  15 กันยายน 2558 16:45:25
18   โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  15 กันยายน 2558 14:13:47
19   โรงเรียนเมืองหลังสวน
ชุมพร
  สพม.เขต 11  20 พฤษภาคม 2558 01:11:40
20   โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  4 กันยายน 2556 13:44:28
21   โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  22 สิงหาคม 2556 12:58:28
22   โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  9 กรกฎาคม 2556 07:30:56
23   โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  13 มิถุนายน 2556 22:12:07
24   โรงเรียนสวีวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  5 มิถุนายน 2556 11:02:07
25   โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  30 เมษายน 2556 14:39:24
26   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 29 เมษายน 2556 14:58:18
27   โรงเรียนปะทิววิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  28 เมษายน 2556 10:43:59
28   โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ชุมพร
  สพม.เขต 11  26 เมษายน 2556 10:46:45
29   โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  10 กุมภาพันธ์ 2556 19:14:39
30   โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  4 มกราคม 2555 12:59:21
31   โรงเรียนชลธารวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 15:48:04
32   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 14:38:44
33   โรงเรียนพนมศึกษา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 13:32:07
34   โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 11:11:58
35   โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 11:09:32
36   โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
ชุมพร
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 10:42:00
37   โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 10:19:45
38   โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  27 ธันวาคม 2554 15:36:02
39   โรงเรียนไชยาวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  27 ธันวาคม 2554 13:03:33
40   โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  27 ธันวาคม 2554 11:51:50
41   โรงเรียนละแมวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  27 ธันวาคม 2554 09:26:13
42   โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  26 ธันวาคม 2554 12:59:33
43   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 26 ธันวาคม 2554 11:25:19
44   โรงเรียนด่านสวีวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  25 ธันวาคม 2554 16:33:01
45   โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  23 ธันวาคม 2554 13:31:10
46   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  22 ธันวาคม 2554 19:33:49
47   โรงเรียนครนพิทยาคม
ชุมพร
  สพม.เขต 11  21 ธันวาคม 2554 14:09:52


ทั้งหมด 47 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th