ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  4 มิถุนายน 2564 16:37:08
2   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10 เพชรบุรี 28 พฤษภาคม 2564 20:48:36
3   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10 เพชรบุรี 20 พฤษภาคม 2564 14:20:45
4   โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10 เพชรบุรี 19 พฤษภาคม 2564 10:46:24
5   หนองจอกวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  19 พฤษภาคม 2564 10:16:53
6   หนองหญ้าปล้องวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  19 พฤษภาคม 2564 08:32:36
7   โรงเรียนบางจานวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  18 พฤษภาคม 2564 13:35:37
8   โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  31 สิงหาคม 2563 22:57:32
9   โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  21 เมษายน 2563 21:53:21
10   โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  17 สิงหาคม 2558 13:29:50
11   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  17 พฤษภาคม 2558 10:10:25
12   โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10 สมุทรสาคร 15 มิถุนายน 2557 13:33:20
13   โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  11 มิถุนายน 2557 14:15:02
14   โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  24 มิถุนายน 2556 13:25:46
15   โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  21 มิถุนายน 2556 14:19:06
16   โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  21 มิถุนายน 2556 10:03:44
17   โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  18 มิถุนายน 2556 12:33:53
18   โรงเรียนบางสะพานวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 12 มิถุนายน 2556 10:11:21
19   โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  10 มิถุนายน 2556 10:49:35
20   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  7 มิถุนายน 2556 15:57:27
21   โรงเรียนดอนยางวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10 เพชรบุรี 6 มิถุนายน 2556 11:54:09
22   โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  5 มิถุนายน 2556 13:57:13
23   โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  10 พฤษภาคม 2556 12:49:00
24   โรงเรียนสกลวิสุทธิ
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 3 พฤษภาคม 2556 15:29:40
25   โรงเรียนถาวรานุกูล
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10 สมุทรสงคราม 19 มีนาคม 2556 23:39:03
26   โรงเรียนเมืองปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 28 มกราคม 2556 22:57:38
27   โรงเรียนคงคาราม
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  13 กุมภาพันธ์ 2555 06:33:41
28   โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  19 มกราคม 2555 15:43:28
29   โรงเรียนท้ายหาด
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  9 มกราคม 2555 11:25:54
30   โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  8 มกราคม 2555 18:50:50
31   โรงเรียนหนองพลับวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  8 มกราคม 2555 13:34:04
32   โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  5 มกราคม 2555 16:53:37
33   โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  5 มกราคม 2555 14:36:10
34   โรงเรียนห้วยยางวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  5 มกราคม 2555 10:14:56
35   โรงเรียนยางชุมวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  5 มกราคม 2555 08:08:30
36   โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  4 มกราคม 2555 13:43:59
37   โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  2 มกราคม 2555 22:22:12
38   โรงเรียนกุศลวิทยา
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  30 ธันวาคม 2554 17:57:53
39   โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  30 ธันวาคม 2554 10:10:45
40   โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10 สมุทรสงคราม 29 ธันวาคม 2554 13:47:42
41   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  29 ธันวาคม 2554 12:28:16
42   โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  28 ธันวาคม 2554 15:28:03
43   โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  28 ธันวาคม 2554 11:29:45
44   โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  28 ธันวาคม 2554 10:35:20
45   โรงเรียนท่ายางวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  28 ธันวาคม 2554 09:37:18
46   โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  28 ธันวาคม 2554 08:32:25
47   โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  23 ธันวาคม 2554 11:45:30
48   โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  22 ธันวาคม 2554 10:23:40
49   โรงเรียนธงชัยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 21 ธันวาคม 2554 21:14:45


ทั้งหมด 49 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th