ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  11 สิงหาคม 2564 13:01:06
2   โรงเรียนคลองแดนวิทยา
สงขลา
  สพม.เขต 1  8 มิถุนายน 2564 17:25:26
3   รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2563 13:34:21
4   ศีลาจารพิพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 17:26:57
5   โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  15 กันยายน 2563 16:24:53
6   โยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 13:02:13
7   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  14 กันยายน 2563 17:10:22
8   สตรีวัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  14 กันยายน 2563 16:32:06
9   มักกะสันพิทยา
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  11 กันยายน 2563 17:37:30
10   โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิร
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  17 สิงหาคม 2563 19:23:28
11   ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 สิงหาคม 2563 21:08:56
12   โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  1 สิงหาคม 2562 10:02:42
13   โรงเรียนวัดบวรมงคล
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  17 มิถุนายน 2562 10:50:07
14   มหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2562 21:53:41
15   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  11 มิถุนายน 2562 17:53:39
16   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  11 มิถุนายน 2562 16:11:21
17   โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  11 มิถุนายน 2562 15:46:18
18   วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 14:43:02
19   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  10 มิถุนายน 2562 17:07:13
20   โรงเรียนบางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
21   โรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  7 มิถุนายน 2562 18:54:42
22   โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  6 มิถุนายน 2562 10:30:43
23   วิมุตยารามพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  5 มิถุนายน 2562 13:56:39
24   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  28 พฤษภาคม 2562 20:50:55
25   สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  24 พฤษภาคม 2562 14:39:31
26   ราชวินิตบางแคปานขำ
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:50:31
27   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:07:10
28   โรงเรียนทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  15 พฤษภาคม 2562 15:06:47
29   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2562 17:22:46
30   โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  8 พฤษภาคม 2562 08:49:56
31   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 13:32:54
32   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 10:44:58
33   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 5 เมษายน 2562 13:24:17
34   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 มิถุนายน 2561 11:30:05
35   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561 16:20:47
36   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  22 พฤษภาคม 2561 12:19:01
37   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  16 พฤษภาคม 2561 11:40:45
38   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2560 12:58:44
39   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2559 11:11:02
40   โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 8 มิถุนายน 2559 16:06:11
41   โรงเรียนวัดอินทาราม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  27 พฤษภาคม 2559 15:31:04
42   โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  7 พฤษภาคม 2559 11:03:10
43   โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  5 มิถุนายน 2557 17:39:08
44   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 ตุลาคม 2556 07:18:10
45   โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กรกฎาคม 2556 15:59:59
46   โรงเรียนวัดสระเกศ
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1  11 มิถุนายน 2556 13:41:43
47   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 5 มิถุนายน 2556 13:44:41
48   โรงเรียนวัดพุทธบูชา
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 5 มิถุนายน 2556 09:28:19
49   โรงเรียนสวนอนันต์
กรุงเทพมหานคร
  สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 4 มกราคม 2555 09:18:25


ทั้งหมด 49 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th