คณะสงฆ์ภาค 1 (541)
คณะสงฆ์ภาค 2 (669)
คณะสงฆ์ภาค 3 (730)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,508)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,319)
คณะสงฆ์ภาค 7 (924)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,614)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,660)
    กาฬสินธุ์ (555)
    ขอนแก่น (845)
    มหาสารคาม (584)
    ร้อยเอ็ด (676)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,547)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,462)
คณะสงฆ์ภาค 12 (808)
คณะสงฆ์ภาค 13 (762)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (840)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,035)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (625)

รวม 23,535 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 07/07/2565
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 25 มิถุนายน 2565 18:33:51
2   โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 25 มิถุนายน 2565 16:50:21
3   โรงเรียนบ้านชีกกค้อ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 25 มิถุนายน 2565 11:26:36
4   โรงเรียนปอแดงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มิถุนายน 2565 22:16:06
5   โรงเรียนบ้านโนนสง่า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 24 มิถุนายน 2565 20:09:05
6   โรงเรียนบัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 24 มิถุนายน 2565 15:06:50
7   บ้านเเจ้ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 23 มิถุนายน 2565 18:09:49
8   โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 15:12:13
9   โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:12:45
10   โรงเรียนบ้านโนนอำนวย
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:09:52
11   โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:28:21
12   นางามแก่นลำดวนวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 10:33:52
13   โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 08:39:14
14   บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 21 มิถุนายน 2565 20:05:07
15   โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 21 มิถุนายน 2565 16:34:45
16   โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:29:10
17   ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 09:49:24
18   โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 21:44:15
19   บ้านพรหมสว่าง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 20 มิถุนายน 2565 16:11:41
20   โรงเรียนบ้านคำแคน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 15:46:05
21   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 20 มิถุนายน 2565 14:54:37
22   กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2565 14:14:38
23   โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:58:46
24   นาค้อวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:40:37
25   โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:33:37
26   โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 มิถุนายน 2565 15:31:37
27   โรงเรียนบ้านดอนบม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 17 มิถุนายน 2565 15:21:56
28   โรงเรียนประชารัฐศึกษา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 17 มิถุนายน 2565 14:53:31
29   บ้านมูลนาค
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:53:20
30   โรงเรียนบ้านหนองแซง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:16:12
31   โรงเรียบ้านขามป้อมดงเย็น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 17 มิถุนายน 2565 13:42:46
32   โรงเรียนบ้านหนองโก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 14 มิถุนายน 2565 14:50:54
33   บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 14 มิถุนายน 2565 12:28:49
34   หนองเรือวิทยา
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  13 มิถุนายน 2565 10:14:43
35   บ้านแขม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:52:01
36   โรงเรียนวังยางวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:37:26
37   โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 13 มิถุนายน 2565 09:08:30
38   โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 13 มิถุนายน 2565 08:31:46
39   1040050382
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 2 มิถุนายน 2565 14:19:26
40   โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มิถุนายน 2565 12:43:25
41   โรงเรียนบ้านหัวบึง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 18 พฤษภาคม 2565 06:36:32
42   โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 24 มีนาคม 2565 09:45:35
43   โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 27 ธันวาคม 2564 19:10:55
44   โรงเรียนบ้านหนองบัว
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 13 ธันวาคม 2564 15:21:28
45   โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2564 12:35:04
46   นามูลสมบูรณ์วิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 4 กรกฎาคม 2564 16:54:31
47   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 1 กรกฎาคม 2564 14:06:35
48   โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 15:38:43
49   จินดาสินธวานนท์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 15:32:44
50   โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านหนองชุมแสง)กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:54:12


ทั้งหมด 2,660 รายการ 1 / 54
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th