คณะสงฆ์ภาค 1 (541)
คณะสงฆ์ภาค 2 (669)
คณะสงฆ์ภาค 3 (730)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,508)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,319)
คณะสงฆ์ภาค 7 (924)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,614)
    บึงกาฬ (185)
    เลย (384)
    สกลนคร (635)
    หนองคาย (278)
    หนองบัวลำภู (321)
    อุดรธานี (811)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,660)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,547)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,462)
คณะสงฆ์ภาค 12 (808)
คณะสงฆ์ภาค 13 (762)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (840)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,035)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (625)

รวม 23,535 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 07/07/2565
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 30 มิถุนายน 2565 15:04:28
2   โรงเรียนโคกสง่า
เลย
สพป.เลย เขต1 27 มิถุนายน 2565 16:07:09
3   โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์
เลย
สพป.เลย เขต2 27 มิถุนายน 2565 15:38:58
4   บ้านโก่ย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 24 มิถุนายน 2565 22:10:29
5   โรงเรียนบ้านกกซ้อ
เลย
สพป.เลย เขต2 24 มิถุนายน 2565 11:52:29
6   บ้านห้วยเดื่อน้อย
เลย
สพป.เลย เขต2 24 มิถุนายน 2565 09:52:31
7   บ้านซำบ่าง
เลย
สพป.เลย เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:23:59
8   โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
เลย
สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:01:22
9   โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้
เลย
สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 00:46:49
10   บ้านโคกก่องหนองแวง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 21 มิถุนายน 2565 13:46:15
11   โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 20 มิถุนายน 2565 15:00:40
12   โรงเรียนร่มเกล้า 2
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 20 มิถุนายน 2565 14:45:43
13   โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
เลย
สพป.เลย เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:19:37
14   โรงเรียนบ้านหนองนอ
เลย
สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 22:57:21
15   โรงเรียนสว่างแดนดิน
สกลนคร
สพม.สพม. สกสนคร  14 มิถุนายน 2565 14:00:25
16   โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย
เลย
สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:22:20
17   โรงเรียนบ้านห้วยผุก
เลย
สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 12:55:25
18   โรงเรียนบ้านหนองตานา
เลย
สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 11:38:31
19   โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 14 มิถุนายน 2565 09:09:33
20   โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 14 มิถุนายน 2565 09:02:28
21   โรงเรียนบ้านกลาง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2565 21:01:45
22   โรงเรียนบ้านห้วยป่าน
เลย
สพป.เลย เขต2 13 มิถุนายน 2565 16:06:41
23   โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2565 10:25:52
24   บ้านเพิ่ม
เลย
สพป.เลย เขต2 8 มิถุนายน 2565 11:34:02
25   โรงเรียนบ้านซำพร้าว
เลย
สพป.เลย เขต2 7 มิถุนายน 2565 13:43:11
26   บ้านหนองจันทน์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 7 มิถุนายน 2565 10:09:30
27   บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
เลย
สพป.เลย เขต2 6 มิถุนายน 2565 11:48:51
28   โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
เลย
สพป.เลย เขต2 6 มิถุนายน 2565 10:31:04
29   บ้านนาแสง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 6 มิถุนายน 2565 08:44:13
30   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
เลย
สพป.เลย เขต2 5 มิถุนายน 2565 13:15:23
31   โรงเรียนบ้านหัวฝาย
เลย
สพป.เลย เขต2 2 มิถุนายน 2565 15:33:08
32   โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม
อุดรธานี
สพม.สพม. อุดรธานี  30 พฤษภาคม 2565 14:52:39
33   โรงเรียนบ้านผาหวาย
เลย
สพป.เลย เขต2 27 พฤษภาคม 2565 09:40:16
34   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49(บ้านวงเวียน)​
เลย
สพป.เลย เขต2 25 พฤษภาคม 2565 22:48:10
35   โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
เลย
สพป.เลย เขต2 25 พฤษภาคม 2565 11:25:01
36   โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล
เลย
สพป.เลย เขต2 23 พฤษภาคม 2565 16:22:00
37   บ้านห้วยกาบเปลือย
เลย
สพป.เลย เขต2 23 พฤษภาคม 2565 08:27:40
38   โรงเรียนบ้านหนองตูม
เลย
สพป.เลย เขต2 21 พฤษภาคม 2565 18:44:05
39   โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
เลย
สพป.เลย เขต2 19 พฤษภาคม 2565 16:58:32
40   โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
เลย
สพป.เลย เขต2 17 พฤษภาคม 2565 14:48:33
41   โรงเรียนบ้านดงน้อย
เลย
สพป.เลย เขต2 17 พฤษภาคม 2565 12:27:56
42   โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
เลย
สพป.เลย เขต2 15 พฤษภาคม 2565 13:26:22
43   โรงเรียนบ้านผาสามยอด
เลย
สพป.เลย เขต2 12 พฤษภาคม 2565 14:27:29
44   โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์
เลย
สพป.เลย เขต2 10 พฤษภาคม 2565 16:15:06
45   โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม
เลย
สพป.เลย เขต2 10 พฤษภาคม 2565 12:07:07
46   โรงเรียนบ้านพองหนีบ
เลย
สพป.เลย เขต2 9 พฤษภาคม 2565 14:09:08
47   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
เลย
สพป.เลย เขต2 9 พฤษภาคม 2565 13:18:33
48   บ้านวังกกเดื่อ
เลย
สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 20:47:51
49   บ้านโพนทอง
เลย
สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 17:15:35
50   โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์
เลย
สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 15:51:46


ทั้งหมด 2,614 รายการ 1 / 53
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th