คณะสงฆ์ภาค 1 (534)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (734)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,505)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,019)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,340)
คณะสงฆ์ภาค 7 (922)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,563)
    บึงกาฬ (181)
    เลย (345)
    สกลนคร (632)
    หนองคาย (277)
    หนองบัวลำภู (322)
    อุดรธานี (806)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,638)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,520)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,443)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (758)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (831)
คณะสงฆ์ภาค 16 (996)
คณะสงฆ์ภาค 17 (289)
คณะสงฆ์ภาค 18 (623)

รวม 23,351 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 23/01/2565
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 15 กันยายน 2564 07:28:38
2   บ้านเชิงดอย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 10 กันยายน 2564 12:00:20
3   บ้านหัวขัว
เลย
สพป.เลย เขต2 28 สิงหาคม 2564 15:55:03
4   บ้านสงาว
เลย
สพป.เลย เขต1 7 สิงหาคม 2564 18:19:00
5   อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 2 สิงหาคม 2564 15:42:57
6   โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
อุดรธานี
สพม.  2 สิงหาคม 2564 12:02:39
7   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลับ เลย
เลย
สพม.เขต 19 เลย 3 กรกฎาคม 2564 00:02:26
8   โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 11:08:00
9   บ้านเก่าน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 09:00:06
10   โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 08:22:18
11   โรงเรียนบ้านนาดี
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:53:08
12   โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:11:00
13   โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 25 มิถุนายน 2564 16:28:31
14   โรงเรียนรสลินคัคณางค์
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 21 มิถุนายน 2564 14:51:19
15   โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2564 13:04:27
16   โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 7 มิถุนายน 2564 09:26:35
17   โรงเรียนบ้านโนนอุดม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2564 21:44:25
18   โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 23 เมษายน 2564 10:19:20
19   เชียงหวางพิทยาคาร
อุดรธานี
สพม.เขต 20  5 กุมภาพันธ์ 2564 15:46:38
20   โรงเรียนบ้านห้วยเรือ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 27 มกราคม 2564 15:53:13
21   โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ
เลย
สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:36:05
22   โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ
เลย
สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:02:31
23   บ้านเดื่อใต้
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 8 มิถุนายน 2563 13:58:41
24   โรงเรียนบ้านสาวแล
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 16:30:40
25   โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 15:18:08
26   โรงเรียนสีกายวิทยาคม
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 5 มิถุนายน 2563 21:21:36
27   โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 12:06:53
28   โรงเรียนป่าสักวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 11:52:28
29   โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 18:39:58
30   บ้านเบิดวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 13:53:50
31   โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 12:35:27
32   โรงเรียนบ้านเทานาบอน
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 11:00:33
33   โรงเรียนบ้านว่าน
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 10:14:18
34   บ้านดงต้อง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 08:08:54
35   บ้านแสนสุข
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 07:47:59
36   บ้านเมืองหมี
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 06:35:48
37   บ้านเวียงคุก
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 21:39:25
38   โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 20:05:35
39   โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:49:20
40   โรงเรียนบ้านนาโคก
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:43:00
41   บ้านพร้าวเหนือ
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:34:05
42   โรงเรียนบ้านน้อย
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:00:48
43   โรงเรียนบ้านโพนพระ
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 17:00:44
44   โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
อุดรธานี
สพม.เขต 20  29 เมษายน 2563 13:02:20
45   โรงเรียนบ้านคำเม็ก
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 16 มีนาคม 2563 21:51:37
46   ร่มเกล้า สกลนคร
สกลนคร
สพม.เขต 23  13 กุมภาพันธ์ 2563 16:08:37
47   โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 14 ตุลาคม 2562 11:21:18
48   โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 11 ตุลาคม 2562 11:56:52
49   โรงเรียนบ้านดงดารา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 29 สิงหาคม 2562 10:32:54
50   โรงเรียนบ้านช้าง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 28 สิงหาคม 2562 09:27:59


ทั้งหมด 2,563 รายการ 1 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th