คณะสงฆ์ภาค 1 (534)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (734)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,505)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,019)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,340)
    เชียงราย (439)
    น่าน (171)
    พะเยา (210)
    แพร่ (212)
    ลำปาง (308)
คณะสงฆ์ภาค 7 (922)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,563)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,638)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,520)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,443)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (758)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (831)
คณะสงฆ์ภาค 16 (996)
คณะสงฆ์ภาค 17 (289)
คณะสงฆ์ภาค 18 (623)

รวม 23,351 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 23/01/2565
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงบ้านสันหลวง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 8 ธันวาคม 2564 10:26:04
2   โรงเรียนบ้านผักเฮือก
น่าน
สพป.น่าน เขต2 2 ธันวาคม 2564 10:35:37
3   บ้านใหม่
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 พฤศจิกายน 2564 15:28:52
4   โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 26 พฤศจิกายน 2564 16:17:15
5   โรงเรียนบ้านน้ำเคิม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 25 พฤศจิกายน 2564 10:53:26
6   โรงเรียนบ้านก้อ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 12:53:04
7   โรงเรียนบ้านตอง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 11:00:13
8   โรงเรียนบ้านเรือง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 15:10:12
9   โรงเรียนบ้านถืมตอง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 8 ตุลาคม 2564 11:47:43
10   บ้านม่วงเนิ้ง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:49:40
11   บ้านอ่ายนาผา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:28:17
12   โรงเรียนบ้านพะเยา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 10:27:30
13   โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 14:25:52
14   บ้านน้ำตวง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 13:34:47
15   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 กันยายน 2564 15:09:35
16   โรงเรียนบ้านเชียงของ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 17 กันยายน 2564 16:43:10
17   บ้านเป้า
น่าน
สพป.น่าน เขต1 14 กันยายน 2564 13:42:54
18   โรงเรียนบ้านนาผา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 14:00:56
19   บ้านม่วงใหม่ น้ำลัดสบแก่น(เรียนรวม)
น่าน
สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 10:58:16
20   โรงเรียนบ้านห้วยบง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 16:00:07
21   โรงเรียนบ้านน้ำปูน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 14:13:14
22   โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านพี้ใต้)
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 13:03:02
23   โรงเรียนบ้านน้ำปาย
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 11:25:22
24   โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 7 กันยายน 2564 12:54:40
25   โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 3 กันยายน 2564 14:40:28
26   โรงเรียนบ้านปางหลวง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 30 สิงหาคม 2564 14:18:32
27   บ้านนาไลย
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:41:42
28   บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
น่าน
สพป.น่าน เขต1 19 สิงหาคม 2564 15:47:31
29   โรงเรียนบ้านปางสา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 18 สิงหาคม 2564 14:08:52
30   โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 17 สิงหาคม 2564 12:31:44
31   โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
น่าน
สพป.น่าน เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:48:05
32   บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 5 สิงหาคม 2564 11:26:53
33   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 2 สิงหาคม 2564 16:32:10
34   โรงเรียนบ้านเมืองจัง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 15 กรกฎาคม 2564 11:36:55
35   โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 15:22:25
36   โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 14:38:56
37   โรงเรียนบ้านแม่พร้าว
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:59:57
38   โรงเรียนสตรีศรีน่าน
น่าน
สพม.  21 มิถุนายน 2564 14:58:55
39   โรงเรียนเพียงหลวง16
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 18 มิถุนายน 2564 14:28:57
40   โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 24 พฤษภาคม 2564 13:28:41
41   โรงเรียนบ้านกลาง(เชียงราย)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤษภาคม 2564 17:11:01
42   บ้านผารางวังหม้อ
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 7 พฤษภาคม 2564 14:50:37
43   โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 4 พฤษภาคม 2564 19:17:07
44   โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 29 เมษายน 2564 09:52:32
45   บ้านเมืองน้อย ( นิมมานเหมินทานุสรณ์ )
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 25 เมษายน 2564 11:15:00
46   ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 เมษายน 2564 14:23:26
47   บ้านป่าสัก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 5 เมษายน 2564 15:02:45
48   โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 16:22:17
49   โรงเรียนบ้านหนองบัว
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 15:40:46
50   โรงเรียนแม่ตะละวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 14:23:53


ทั้งหมด 1,340 รายการ 1 / 27
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th