คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
    ตาก (244)
    พิษณุโลก (305)
    สุโขทัย (284)
    อุตรดิตถ์ (215)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1001   โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 23 ธันวาคม 2554 15:07:06
1002   โรงเรียนบ้านโป่งแดง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:06:06
1003   โรงเรียนบ้านนาหน่ำ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:50:43
1004   โรงเรียนวัดคุ้งวารี ฯ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:44:37
1005   โรงเรียนบ้านชาติตระการ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:28:23
1006   โรงเรียนบ้านวังยาง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:04:37
1007   โรงเรียนนาบัววิทยา
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  23 ธันวาคม 2554 14:04:31
1008   โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:01:51
1009   โรงเรียนบ้านห้วยแมง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:56:43
1010   โรงเรียนบ้านแม่สละ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:40:18
1011   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:30:01
1012   โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:12:41
1013   โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 23 ธันวาคม 2554 12:57:25
1014   โรงเรียนวัดหินลาด
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 23 ธันวาคม 2554 12:29:08
1015   โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:20:05
1016   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:07:03
1017   โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  23 ธันวาคม 2554 11:55:11
1018   โรงเรียนนครไทย
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  23 ธันวาคม 2554 11:47:47
1019   โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:42:37
1020   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:23:13
1021   โรงเรียนวัดวังกอง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:19:43
1022   โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:36:10
1023   โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  23 ธันวาคม 2554 10:10:16
1024   โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญ วันครู 2503)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:58:02
1025   โรงเรียนบ้านม่วง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:24:20
1026   โรงเรียนวัดวงฆ้อง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 22 ธันวาคม 2554 21:07:59
1027   โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 20:37:07
1028   โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 22 ธันวาคม 2554 20:16:35
1029   โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 22 ธันวาคม 2554 19:49:47
1030   โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 16:15:09
1031   โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  22 ธันวาคม 2554 16:09:42
1032   โรงเรียนบ้านปากปาด
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:50:19
1033   โรงเรียนวัดจุฬามณี
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:52:41
1034   โรงเรียนบ้านหนองแขม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:45:26
1035   โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:06:02
1036   โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:38:28
1037   โรงเรียนแม่สอด
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:55:05
1038   โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:25:05
1039   โรงเรียนบ้านในเมือง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:59:09
1040   โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:56:57
1041   โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:46:28
1042   โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:43:15
1043   โรงเรียนอรุณเมธา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:33:42
1044   โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 22:45:41
1045   โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:52:01
1046   โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:31:09
1047   โรงเรียนบ้านห้วยบง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:05:58
1048   โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 21 ธันวาคม 2554 11:52:44


ทั้งหมด 1,048 รายการ 21 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th