คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
    กระบี่ (59)
    ตรัง (140)
    พังงา (22)
    ภูเก็ต (22)
    ระนอง (53)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,617 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 04/03/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
251   โรงเรียนบ้านในปง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 14:19:50
252   โรงเรียนกระบุรีวิทยา
ระนอง
สพม.สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง  26 ธันวาคม 2554 14:10:40
253   โรงเรียนวัดควนสีนวล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 14:02:08
254   โรงเรียนบ้านโคกยาง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 13:41:09
255   โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 13:23:48
256   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๙ (กะทู้)
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 26 ธันวาคม 2554 11:55:26
257   โรงเรียนบ้านต้นไทร
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 11:10:52
258   โรงเรียนวัดน้ำผุด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 11:03:25
259   โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 10:29:33
260   โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 10:02:42
261   โรงเรียนบ้านต้นปรง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 09:58:45
262   โรงเรียนวัดโคกเลียบ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 09:27:00
263   โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 09:11:11
264   โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 08:42:47
265   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 25 ธันวาคม 2554 14:58:52
266   โรงเรียนบ้านหลังเขา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 24 ธันวาคม 2554 22:20:15
267   โรงเรียนบ้านเขาติง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 24 ธันวาคม 2554 16:26:22
268   โรงเรียนบ้านหนองไทร
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 24 ธันวาคม 2554 15:09:57
269   โรงเรียนบ้านช่อง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 24 ธันวาคม 2554 00:41:01
270   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 21:36:20
271   โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:23:02
272   โรงเรียนบ้านลำแพะ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:14:45
273   โรงเรียนบ้านบางเตา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:02:13
274   โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:56:56
275   โรงเรียนวัดควนธานี
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:27:44
276   โรงเรียนวัดควนเมา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:27:02
277   โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:21:37
278   โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:04:22
279   โรงเรียนบ้านไร่พรุ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:52:40
280   โรงเรียนบ้านไทรบ่วง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:25:53
281   โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:25:17
282   โรงเรียนวัดบางดี
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:24:19
283   โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:21:23
284   โรงเรียนบ้านสาคู
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:44:09
285   โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:32:20
286   โรงเรียนบ้านลำพิกุล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:17:43
287   โรงเรียนวัดหนองสมาน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 12:27:05
288   โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:29:34
289   โรงเรียนไทรงาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:14:17
290   โรงเรียนวัดแจ้ง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:58:03
291   โรงเรียนบ้านบางด้วน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:41:03
292   โรงเรียนวัดควนวิไล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:18:36
293   โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 19:34:54
294   โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:44:48
295   โรงเรียนวัดสาริการาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:02:17
296   โรงเรียนวัดปากปรน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:53:13


ทั้งหมด 296 รายการ 6 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th