คณะสงฆ์ภาค 1 (541)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (731)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,506)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
คณะสงฆ์ภาค 7 (924)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,607)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,658)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,542)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,459)
คณะสงฆ์ภาค 12 (806)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,167)
คณะสงฆ์ภาค 15 (839)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,034)
คณะสงฆ์ภาค 17 (294)
    กระบี่ (61)
    ตรัง (137)
    พังงา (21)
    ภูเก็ต (22)
    ระนอง (53)
คณะสงฆ์ภาค 18 (623)

รวม 23,505 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/08/2565
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
251   โรงเรียนวัดควนสีนวล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 14:02:08
252   โรงเรียนบ้านโคกยาง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 13:41:09
253   โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 13:23:48
254   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๙ (กะทู้)
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 26 ธันวาคม 2554 11:55:26
255   โรงเรียนบ้านต้นไทร
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 11:10:52
256   โรงเรียนวัดน้ำผุด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 11:03:25
257   โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 10:29:33
258   โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 10:02:42
259   โรงเรียนบ้านต้นปรง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 09:58:45
260   โรงเรียนวัดโคกเลียบ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 09:27:00
261   โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 09:11:11
262   โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 08:42:47
263   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 25 ธันวาคม 2554 14:58:52
264   โรงเรียนบ้านหลังเขา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 24 ธันวาคม 2554 22:20:15
265   โรงเรียนบ้านเขาติง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 24 ธันวาคม 2554 16:26:22
266   โรงเรียนบ้านหนองไทร
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 24 ธันวาคม 2554 15:09:57
267   โรงเรียนบ้านช่อง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 24 ธันวาคม 2554 00:41:01
268   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 21:36:20
269   โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:23:02
270   โรงเรียนบ้านลำแพะ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:14:45
271   โรงเรียนบ้านบางเตา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:02:13
272   โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:56:56
273   โรงเรียนวัดควนธานี
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:27:44
274   โรงเรียนวัดควนเมา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:27:02
275   โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:21:37
276   โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:04:22
277   โรงเรียนบ้านไร่พรุ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:52:40
278   โรงเรียนบ้านไทรบ่วง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:25:53
279   โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:25:17
280   โรงเรียนวัดบางดี
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:24:19
281   โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:21:23
282   โรงเรียนบ้านสาคู
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:44:09
283   โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:32:20
284   โรงเรียนบ้านลำพิกุล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:17:43
285   โรงเรียนวัดหนองสมาน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 12:27:05
286   โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:29:34
287   โรงเรียนไทรงาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:14:17
288   โรงเรียนวัดแจ้ง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:58:03
289   โรงเรียนบ้านบางด้วน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:41:03
290   โรงเรียนวัดควนวิไล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:18:36
291   โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 19:34:54
292   โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:44:48
293   โรงเรียนวัดสาริการาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:02:17
294   โรงเรียนวัดปากปรน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:53:13


ทั้งหมด 294 รายการ 6 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th