คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
    กระบี่ (59)
    ตรัง (140)
    พังงา (23)
    ภูเก็ต (22)
    ระนอง (53)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 15/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
201   โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 5 มกราคม 2555 09:22:09
202   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ภูเก็ต
สพม.สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง  4 มกราคม 2555 18:40:15
203   โรงเรียนบ้านคุรอด
พังงา
สพป.พังงา เขต1 4 มกราคม 2555 16:03:14
204   โรงเรียนสตรีระนอง
ระนอง
สพม.สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง  4 มกราคม 2555 15:13:48
205   โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  4 มกราคม 2555 14:12:53
206   โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 3 มกราคม 2555 21:38:20
207   โรงเรียนบ้านโตน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 2 มกราคม 2555 18:23:07
208   โรงเรียนบ้านบางครั่ง
พังงา
สพป.พังงา เขต1 31 ธันวาคม 2554 16:55:16
209   โรงเรียนวัดไทรทอง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 31 ธันวาคม 2554 13:38:53
210   โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พังงา
สพป.พังงา เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:25:41
211   โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
พังงา
สพป.พังงา เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:36:17
212   โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:32:08
213   โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
พังงา
สพป.พังงา เขต1 29 ธันวาคม 2554 16:30:36
214   โรงเรียนสามัคคีศึกษา
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  29 ธันวาคม 2554 16:02:51
215   โรงเรียนบ้านบางแก้ว
พังงา
สพป.พังงา เขต1 29 ธันวาคม 2554 15:33:31
216   โรงเรียนบ้านหนองราโพ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 29 ธันวาคม 2554 12:52:29
217   โรงเรียนวัดไพรสณฑ์
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 29 ธันวาคม 2554 12:05:57
218   โรงเรียนคุระบุรี
พังงา
สพป.พังงา เขต1 29 ธันวาคม 2554 11:16:23
219   โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
พังงา
สพป.พังงา เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:44:02
220   โรงเรียนวัดมงคลสถาน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:25:39
221   โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 29 ธันวาคม 2554 09:29:39
222   โรงเรียนบ้านพรุเตย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 28 ธันวาคม 2554 15:00:17
223   โรงเรียนเมืองพังงา
พังงา
สพป.พังงา เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:06:44
224   โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 28 ธันวาคม 2554 13:35:21
225   โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 28 ธันวาคม 2554 12:56:16
226   โรงเรียนบ้านไร่หลวง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 28 ธันวาคม 2554 10:47:28
227   โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 28 ธันวาคม 2554 10:47:19
228   โรงเรียนวัดเขา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 28 ธันวาคม 2554 10:36:37
229   โรงเรียนบ้านบางนายสี
พังงา
สพป.พังงา เขต1 28 ธันวาคม 2554 10:15:45
230   โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 27 ธันวาคม 2554 16:17:55
231   โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  27 ธันวาคม 2554 15:11:11
232   โรงเรียนบ้านพอแดง
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 ธันวาคม 2554 14:58:02
233   โรงเรียนวัดประชาธิการาม
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:46:27
234   โรงเรียนบ้านพรุจูด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 27 ธันวาคม 2554 13:32:37
235   โรงเรียนบ้านหนองหมอ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 27 ธันวาคม 2554 13:24:16
236   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:07:22
237   โรงเรียนวัดหนองเป็ด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:03:48
238   โรงเรียนบางดีวิทยาคม
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  27 ธันวาคม 2554 12:48:15
239   โรงเรียนบ้านควนหนองกก
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 27 ธันวาคม 2554 11:36:24
240   โรงเรียนวัดชนาธิการาม
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 ธันวาคม 2554 11:14:50
241   โรงเรียนวัดไม้ฝาด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 27 ธันวาคม 2554 10:36:35
242   โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 27 ธันวาคม 2554 10:29:13
243   โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 27 ธันวาคม 2554 09:49:04
244   โรงเรียนบ้านควนปริง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 27 ธันวาคม 2554 09:47:19
245   โรงเรียนบ้านเกาะปุด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 27 ธันวาคม 2554 08:38:28
246   โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 21:04:43
247   โรงเรียนบ้านท่าเรือ
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 26 ธันวาคม 2554 17:18:02
248   โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 ธันวาคม 2554 15:44:34
249   โรงเรียนกะทู้วิทยา
ภูเก็ต
สพม.สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง  26 ธันวาคม 2554 15:03:32
250   โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 14:27:03


ทั้งหมด 297 รายการ 5 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th