คณะสงฆ์ภาค 1 (541)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,036)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,322)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,624)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,651)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,544)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,468)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (759)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,168)
คณะสงฆ์ภาค 15 (834)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,037)
คณะสงฆ์ภาค 17 (294)
    กระบี่ (61)
    ตรัง (137)
    พังงา (21)
    ภูเก็ต (22)
    ระนอง (53)
คณะสงฆ์ภาค 18 (623)

รวม 23,536 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 25/09/2565
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 30 พฤษภาคม 2557 12:47:32
102   โรงเรียนบ้านย่านอุดม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 30 พฤษภาคม 2557 09:29:22
103   โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 30 พฤษภาคม 2557 09:15:05
104   โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 30 พฤษภาคม 2557 08:51:24
105   โรงเรียนบ้านเขาพนม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 29 พฤษภาคม 2557 13:18:23
106   โรงเรียนวัดบางโทง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 พฤษภาคม 2557 21:17:50
107   โรงเรียนบ้านหนองจูด
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 พฤษภาคม 2557 16:39:36
108   โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 พฤษภาคม 2557 11:24:22
109   โรงเรียนบ้านนาพรุ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 พฤษภาคม 2557 10:56:21
110   โรงเรียนทุ่งพะยอม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 21:28:49
111   บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 19:51:50
112   โรงเรียนบ้านทับพล
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 11:54:57
113   โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 10:13:24
114   โรงเรียนคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 09:40:25
115   โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 09:18:10
116   โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา
พังงา
สพป.พังงา เขต1 21 พฤษภาคม 2557 20:33:01
117   โรงเรียนบ้านราชกรูด
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 7 ตุลาคม 2556 12:56:00
118   โรงเรียนบ้านเขาฝาชี
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 13 กันยายน 2556 11:23:27
119   โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 13 กันยายน 2556 10:28:03
120   โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 10 กันยายน 2556 12:19:10
121   โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 9 กันยายน 2556 20:37:13
122   โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 9 กันยายน 2556 12:52:22
123   โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 5 กันยายน 2556 10:54:11
124   โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 4 กันยายน 2556 12:16:20
125   โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 3 กันยายน 2556 14:13:54
126   โรงเรียนบ้านบางริ้น
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 3 กันยายน 2556 11:14:35
127   โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 2 กันยายน 2556 10:01:58
128   โรงเรียนกระบุรี
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 2 กันยายน 2556 09:54:44
129   โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 2 กันยายน 2556 09:28:37
130   โรงเรียนบ้านบกกราย
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 1 กันยายน 2556 07:40:40
131   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 29 สิงหาคม 2556 07:24:34
132   โรงเรียนบ้านหาดจิก
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 23 สิงหาคม 2556 15:43:58
133   โรงเรียนวัดไทรงาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 8 สิงหาคม 2556 11:22:49
134   โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 7 สิงหาคม 2556 16:34:32
135   โรงเรียนบ้านควนโพธิ์
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 7 สิงหาคม 2556 10:20:27
136   โรงเรียนบ้านนกงาง
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 2 สิงหาคม 2556 14:09:39
137   โรงเรียนบ้านปากแพรก
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 1 สิงหาคม 2556 11:11:59
138   โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
กระบี่
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  27 มิถุนายน 2556 15:36:47
139   โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
กระบี่
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  27 มิถุนายน 2556 14:32:17
140   โรงเรียนสภาราชินี 2
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  27 มิถุนายน 2556 14:23:57
141   โรงเรียนวังวิเศษ
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  25 มิถุนายน 2556 15:41:11
142   โรงเรียนบ้านปลายคลอง
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 20 มิถุนายน 2556 11:24:03
143   โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
กระบี่
สพม.สพม. ตรัง กระบี่ กระบี่ 20 มิถุนายน 2556 08:00:54
144   โรงเรียนปากจั่นวิทยา
ระนอง
สพม.สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง  7 มิถุนายน 2556 09:58:04
145   โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 30 เมษายน 2556 17:21:00
146   โรงเรียนวัดโพธาราม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 31 มีนาคม 2556 15:04:42
147   โรงเรียนบ้านคลองลำปริง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 5 มีนาคม 2556 11:31:09
148   โรงเรียนวัดโหละคล้า
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2556 13:13:07
149   โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 12 เมษายน 2555 06:15:45
150   โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 9 เมษายน 2555 16:14:27


ทั้งหมด 294 รายการ 3 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th