คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
    กระบี่ (59)
    ตรัง (140)
    พังงา (22)
    ภูเก็ต (22)
    ระนอง (53)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,616 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านควนม่วง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 20:43:28
52   โรงเรียนวัดโคกยาง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 13:49:51
53   โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:15:14
54   โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:05:21
55   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 11:09:18
56   โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:57:53
57   โรงเรียนบ้านนาปง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:17:44
58   โรงเรียนบ้านหินลููกช้าง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:15:08
59   โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
กระบี่
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  13 มิถุนายน 2559 11:38:16
60   โรงเรียนบ้านควนกลาง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 9 มิถุนายน 2559 15:06:02
61   โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 30 พฤษภาคม 2559 12:58:15
62   โรงเรียนบ้านทับช้าง
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 พฤษภาคม 2559 16:36:33
63   โรงเรียนวัดน้ำฉ่า
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 พฤษภาคม 2559 12:43:56
64   โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
กระบี่
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  25 พฤษภาคม 2559 14:19:19
65   โรงเรียนบ้านบางเหียน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:00:50
66   โรงเรียนบ้านโคกหาร
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 23 พฤษภาคม 2559 09:43:24
67   โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 12 พฤษภาคม 2559 15:18:26
68   โรงเรียนบ้านห้วยสาร
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 9 พฤษภาคม 2559 09:58:24
69   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 4 พฤษภาคม 2559 00:52:24
70   โรงเรียนหนองผักฉีด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 15 กันยายน 2558 12:33:48
71   โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  9 กันยายน 2558 19:54:09
72   โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
กระบี่
สพป.ยโสธร เขต2 1 กันยายน 2558 09:47:29
73   โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  18 สิงหาคม 2558 16:07:08
74   โรงเรียนกันตังพิทยากร
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  18 สิงหาคม 2558 10:01:00
75   โรงเรียนพนมเบญจา
กระบี่
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  6 สิงหาคม 2558 13:50:08
76   โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ)
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 3 สิงหาคม 2558 14:17:39
77   โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่ ตรัง 11 มิถุนายน 2558 13:44:57
78   โรงเรียนวิเชียรมาตุ๓
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่ ตรัง 9 มิถุนายน 2558 11:13:35
79   โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
กระบี่
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  5 มิถุนายน 2558 10:59:36
80   โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
กระบี่
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  3 มิถุนายน 2558 17:00:56
81   โรงเรียนวัดเขาพระ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 2 มิถุนายน 2558 08:19:06
82   โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
กระบี่
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  27 พฤษภาคม 2558 11:35:33
83   โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  26 พฤษภาคม 2558 15:48:10
84   โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
กระบี่
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  25 พฤษภาคม 2558 09:18:21
85   โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  21 พฤษภาคม 2558 13:40:17
86   โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  21 พฤษภาคม 2558 10:05:55
87   โรงเรียนในเตาพิทยาคม
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  15 กันยายน 2557 09:28:52
88   โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
กระบี่
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  12 กันยายน 2557 10:56:08
89   โรงเรียนอนุบาลพังงา
พังงา
สพป.พังงา เขต1 21 สิงหาคม 2557 22:52:29
90   โรงเรียนบ้านหินช้าง
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 15 มิถุนายน 2557 09:12:40
91   โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:11:23
92   โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:42:47
93   โรงเรียนชาติเฉลิม
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:49:31
94   โรงเรียนบ้านเกาะพยาม
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 12:20:21
95   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 11:34:04
96   โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 11 มิถุนายน 2557 10:03:23
97   วัดเมืองใหม่
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 10 มิถุนายน 2557 19:24:51
98   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 9 มิถุนายน 2557 13:38:12
99   โรงเรียนบ้านป่าคลอก
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 9 มิถุนายน 2557 10:27:13
100   โรงเรียนบ้านเหนือ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 9 มิถุนายน 2557 10:20:36


ทั้งหมด 296 รายการ 2 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th