คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (671)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,502)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (917)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,663)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,475)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (768)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,036)
    ชุมพร (242)
    นครศรีธรรมราช (356)
    สุราษฎร์ธานี (438)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,630 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22/09/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1001   โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  23 ธันวาคม 2554 11:55:25
1002   โรงเรียนบ้านบางหยี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:38:12
1003   โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:13:13
1004   โรงเรียนวัดพ่วง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:48:03
1005   โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:43:58
1006   โรงเรียนบ้านคู
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:29:08
1007   โรงเรียนบ้านห้วยโศก
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:23:28
1008   โรงเรียนชุมชนสวี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:21:26
1009   โรงเรียนบ้านหนองปลา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:20:09
1010   โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 08:57:51
1011   โรงเรียนบ้านไทรล่า
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 08:22:49
1012   โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 22:12:54
1013   โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 21:36:52
1014   โรงเรียนวัดอัมพาวาส
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 19:43:45
1015   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  22 ธันวาคม 2554 19:33:49
1016   โรงเรียนบ้านสะพานยูง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 19:06:49
1017   โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 18:21:37
1018   โรงเรียนวัดท่าทอง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:19:17
1019   โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 17:13:59
1020   โรงเรียนวัดดอนชัย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:45:16
1021   โรงเรียนบ้านท่าเพชร
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:44:05
1022   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:43:30
1023   โรงเรียนบ้านหาดงาม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:42:42
1024   โรงเรียนบ้านไสตอ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:21:48
1025   โรงเรียนบ้านดอนธูป
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:50:28
1026   โรงเรียนวัดคุณาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:26:23
1027   โรงเรียนบ้านไสขาม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:18:09
1028   โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:39:39
1029   โรงเรียนบ้านหาดริ้น
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:29:21
1030   โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:36:47
1031   โรงเรียนครนพิทยาคม
ชุมพร
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  21 ธันวาคม 2554 14:09:52
1032   โรงเรียนบ้านหนองปลา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:15:32
1033   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:14:37
1034   โรงเรียนวัดดอนรวบ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 21 ธันวาคม 2554 10:17:23
1035   โรงเรียนบ้านไสใน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 09:51:30
1036   โรงเรียนบ้านควนประ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 ธันวาคม 2554 23:03:22


ทั้งหมด 1,036 รายการ 21 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th