คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,625)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,667)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,472)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
    ประจวบคีรีขันธ์ (213)
    เพชรบุรี (223)
    ราชบุรี (336)
    สมุทรสงคราม (72)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,033)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (625)

รวม 23,623 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 21/05/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
สพม.สพม. ประจวบคีรีขันธ์  19 กุมภาพันธ์ 2567 20:00:36
2   สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 27 มิถุนายน 2566 11:00:00
3   บ้านท่ามะริด
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:51
4   บ้านโพรงเข้
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:41
5   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฏร์นุเคราะห์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 14:13:22
6   โรงเรียนบ้านต้นเกด
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:51:06
7   โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:40:40
8   โรงเรียนวัดโตนดหลวง(สุขประสิทธิ์วิทยา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 09:26:35
9   โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:19
10   บ้านสองพี่น้องฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 16:04:02
11   โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 15:54:40
12   โรงเรียนบ้านมะขามโพรง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:46:24
13   โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บำรุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:36:14
14   โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:09:47
15   โรงเรียนบ้านหนองคอไก่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 12:52:10
16   โรงเรียนบ้านพุเข็ม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:03
17   บ้านน้ำทรัพย์
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 09:47:03
18   โรงเรียนบ้านเขากระปุก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:28:36
19   โรงเรียนบ้านอ่างหิน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:27:39
20   โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุรุราษฎร์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 14:55:07
21   โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 15:54:28
22   โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 13:29:39
23   โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 14:02:30
24   บ้านห้วยกวางจริง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 12:55:14
25   โรงเรียนบ้านบางเก่า
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2565 13:02:05
26   โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 25 มีนาคม 2565 12:43:14
27   วัดสมุทรธาราม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 24 มีนาคม 2565 15:15:00
28   วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 17 มีนาคม 2565 11:20:38
29   วัดสมุทรโคดม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 15 มีนาคม 2565 10:39:08
30   บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:42:52
31   บ้านอ่างศิลา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:12:59
32   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓(บ้านพุม่วง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:28:56
33   บ้านท่าไม้รวก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 กันยายน 2564 12:10:22
34   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  4 มิถุนายน 2564 16:37:08
35   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  28 พฤษภาคม 2564 20:48:36
36   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  20 พฤษภาคม 2564 14:20:45
37   โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  19 พฤษภาคม 2564 10:46:24
38   หนองจอกวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  19 พฤษภาคม 2564 10:16:53
39   หนองหญ้าปล้องวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  19 พฤษภาคม 2564 08:32:36
40   โรงเรียนบางจานวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  18 พฤษภาคม 2564 13:35:37
41   โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 มกราคม 2564 16:17:34
42   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2563 13:25:12
43   โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2563 15:43:55
44   โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 14 สิงหาคม 2563 13:17:35
45   บ้านหนองขาม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 15:22:31
46   โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 สิงหาคม 2563 09:23:54
47   ศาลจ้าวอาม้า
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 16 มิถุนายน 2563 21:25:14
48   โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุสรณ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 พฤษภาคม 2563 14:56:17
49   บ้านท่ายาง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 3 กันยายน 2562 11:06:02
50   โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  11 มิถุนายน 2562 09:22:02


ทั้งหมด 844 รายการ 1 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th