คณะสงฆ์ภาค 1 (535)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (736)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,508)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,021)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,345)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,584)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,639)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,529)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,447)
คณะสงฆ์ภาค 12 (808)
คณะสงฆ์ภาค 13 (759)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
    กาญจนบุรี (435)
    นครปฐม (267)
    สมุทรสาคร (113)
    สุพรรณบุรี (351)
คณะสงฆ์ภาค 15 (838)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,005)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (627)

รวม 23,435 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 29/05/2565
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1151   โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 21 ธันวาคม 2554 21:50:44
1152   โรงเรียนวัดหนองโรง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 19:32:34
1153   โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 18:23:03
1154   โรงเรียนบ้านพรหมณี
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 16:49:50
1155   โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:14:46
1156   โรงเรียนบ้านหนองแหน
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:08:03
1157   โรงเรียนวัดบ้านทึง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:52:27
1158   โรงเรียนวัดดงสัก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:10:36
1159   โรงเรียนบ้านโป่งกูป
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:53:25
1160   โรงเรียนบ้านบะลังกา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 13:26:29
1161   โรงเรียนวัดนาพระยา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:36:18
1162   โรงเรียนบ้านหนองขุย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:20:28
1163   โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 11:28:14
1164   โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 20 ธันวาคม 2554 20:09:56
1165   โรงเรียนบ้านหนองผือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 20 ธันวาคม 2554 13:49:28
1166   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
สุพรรณบุรี
สพม.สพม. สุพรรณบุรี  20 ธันวาคม 2554 12:00:23


ทั้งหมด 1,166 รายการ 24 / 24
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th