คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
    ชัยภูมิ (585)
    นครราชสีมา (1,175)
    บุรีรัมย์ (897)
    สุรินทร์ (819)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,616 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 27/02/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
3451   โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 12:05:15
3452   โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 12:00:27
3453   โรงเรียนบ้านดอน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 11:34:02
3454   โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 11:19:07
3455   โรงเรียนขี้เหล็กใหญ่
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 11:13:41
3456   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
สพม.สพม. ชัยภูมิ  21 ธันวาคม 2554 10:53:06
3457   โรงเรียนบ้านตะคร้อ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 10:46:43
3458   โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 10:46:41
3459   โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 10:21:16
3460   โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 21 ธันวาคม 2554 10:16:24
3461   โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 10:05:25
3462   โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 09:49:24
3463   โรงเรียนบ้านเก่า - บ้านน้อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 09:36:38
3464   โรงเรียนครบุรีวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 21 ธันวาคม 2554 09:33:58
3465   โรงเรียนบ้านหนองพลวง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 08:12:01
3466   โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 21:24:28
3467   โรงเรียนบ้านซับชมภู
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 20:10:00
3468   โรงเรียนบ้านอ้อไพล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 20 ธันวาคม 2554 18:54:04
3469   โรงเรียนมาบกราดวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 20 ธันวาคม 2554 16:34:51
3470   โรงเรียนบ้านฝาย
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:52:39
3471   โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:48:32
3472   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:48:11
3473   โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:44:29
3474   โรงเรียนบ้านห้วยหว้า( อ.เมือง)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 12:31:06
3475   โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 12:05:28
3476   โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
สุรินทร์
สพม.สพม. สุรินทร์  19 ธันวาคม 2554 20:31:56


ทั้งหมด 3,476 รายการ 70 / 70
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th